cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Giấy can
Giấy can 420 x 594mm (A2), 53gsm, 500 tờ/ream/gói , mới 100%
Giấy can 594 x 841mm (A1), 93gsm, 250 tờ/pack/gói , mới 100%
Giấy can 900m x 40m, 53gsm , mới 100%
Giấy can 900m x 40m, 63gsm , mới 100%
Giấy can 420 x 594mm (A2), 53gsm, 500 tờ/ream/gói , mới 100%
Giấy can 900m x 40m, 53gsm , mới 100%
Giấy can 900m x 40m, 63gsm , mới 100%
Phần X:BỘT GIẤY TỪ GỖ HOẶC TỪ NGUYÊN LIỆU XƠ SỢI XENLULO KHÁC; GIẤY LOẠI HOẶC BÌA LOẠI THU HỒI (PHẾ LIỆU VÀ VỤN THỪA) GIẤY VÀ BÌA VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG
Chương 48:Giấy và cáctông; các sản phẩm làm bằng bột giấy, bằng giấy hoặc bằng cáctông