cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Dạng cuộn với chiều rộng trên 15 cm nhưng không quá 36 cm
Giấy carbonless (tự nhân bản) hồng, ĐL: 50 gsm, khổ cuộn 210 mm (Dạng cuộn, chiều dài cuộn 12000m).Hàng mới 100%
Giấy tự nhân bản - CB WHITE , định lượng 55gsm, khổ 241mm
Giấy tự nhân bản - CF BLUE , định lượng 55gsm, khổ 241mm
Giấy tự nhân bản khổ 292MM CF-PINK (51GSM)
Giấy tự nhân bản kỹ thuật số RISO MASTER CZ TYPE B4 (0,27x93m) - Hàng mới 100%
Giấy tự nhân bản SC-CB (màu trắng) ĐL 52Gsm, KT: 310mm, dài 6000m.
Giấy carbonless (tự nhân bản) hồng, ĐL: 50 gsm, khổ cuộn 210 mm (Dạng cuộn, chiều dài cuộn 12000m).Hàng mới 100%
Phần X:BỘT GIẤY TỪ GỖ HOẶC TỪ NGUYÊN LIỆU XƠ SỢI XENLULO KHÁC; GIẤY LOẠI HOẶC BÌA LOẠI THU HỒI (PHẾ LIỆU VÀ VỤN THỪA) GIẤY VÀ BÌA VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG
Chương 48:Giấy và cáctông; các sản phẩm làm bằng bột giấy, bằng giấy hoặc bằng cáctông