cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Giấy than
Giấy than carbon màu đen, 210mm x 330mm, mới 100%
Giấy than carbon màu xanh, 210mm x 330mm, mới 100%
Giấy than hiệu Horse H-4400 (100 tờ/tập), hàng mới 100%
Giấy than tự nhân bảng JAP CHACO ONE SIDE TRACING PAPER (50 tờ/gói) mới 100%
Giấy than xanh CARBONEX 202 (21x33)cm, (100 tờ/xấp), hàng mới 100%
Phần X:BỘT GIẤY TỪ GỖ HOẶC TỪ NGUYÊN LIỆU XƠ SỢI XENLULO KHÁC; GIẤY LOẠI HOẶC BÌA LOẠI THU HỒI (PHẾ LIỆU VÀ VỤN THỪA) GIẤY VÀ BÌA VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG
Chương 48:Giấy và cáctông; các sản phẩm làm bằng bột giấy, bằng giấy hoặc bằng cáctông