cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Hộp, túi ví, cặp tài liệu và cặp hồ sơ in sẵn, bằng giấy hoặc bìa, có chứa văn phòng phẩm bằng giấy
Hộp, túi ví, cặp tài liệu và cặp hồ sơ in sẵn, bằng giấy hoặc bìa, có chứa văn phòng phẩm bằng giấy
Hộp, túi ví, cặp tài liệu và cặp hồ sơ in sẵn, bằng giấy hoặc bìa, có chứa văn phòng phẩm bằng giấy
Hộp, túi ví, cặp tài liệu và cặp hồ sơ in sẵn, bằng giấy hoặc bìa, có chứa văn phòng phẩm bằng giấy
+ 5
Hộp, túi ví, cặp tài liệu và cặp hồ sơ in sẵn, bằng giấy hoặc bìa, có chứa văn phòng phẩm bằng giấy
Hộp, túi ví, cặp tài liệu và cặp hồ sơ in sẵn, bằng giấy hoặc bìa, có chứa văn phòng phẩm bằng giấy
Hộp, túi ví, cặp tài liệu và cặp hồ sơ in sẵn, bằng giấy hoặc bìa, có chứa văn phòng phẩm bằng giấy
Hộp, túi ví, cặp tài liệu và cặp hồ sơ in sẵn, bằng giấy hoặc bìa, có chứa văn phòng phẩm bằng giấy
Hộp, túi ví, cặp tài liệu và cặp hồ sơ in sẵn, bằng giấy hoặc bìa, có chứa văn phòng phẩm bằng giấy

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Hộp, túi ví, cặp tài liệu và cặp hồ sơ in sẵn, bằng giấy hoặc bìa, có chứa văn phòng phẩm bằng giấy
Túi giấy-30X20X8cm-LAMER:SHOPPING BAG LARGE-Hàng Mới 100%... (mã hs túi giấy30x20x/ mã hs của túi giấy30x)
Túi giấy-23x24x11cm-LAMER:SHOPPING BAG MEDIUM-Hàng Mới 100%... (mã hs túi giấy23x24x/ mã hs của túi giấy23x)
Túi/Giấy-15X13X3cm-KIEHL'S:KHLS HOL 19 SMALL SHOP BAG 2-Hàng Mới 100%... (mã hs túi/giấy15x13x/ mã hs của túi/giấy15x)
Túi/Giấy-30X20X8cm-KIEHL'S:KHLS HOL 19 LARGE SHOP BAG 1-Hàng Mới 100%... (mã hs túi/giấy30x20x/ mã hs của túi/giấy30x)
Bìa đựng hồ sơ bằng giấy (VS-EH-en 01 F01U559889 01)
Bìa đựng hồ sơ Bosch bằng giấy
Bìa kẹp hồ sơ bằng giấy carton bọc nhựa + kẹp bằng sắt mạ, kích thước [(15 - 22) x (20 - 32)]cm, Hiệu chữ trung quốc, mới 100%
Bìa kẹp hồ sơ các loại hàng mới 100%
Cuộn giấy in 20kg/thùng chiều rộng100% 10 cuộn/thùng
Cuộn giấy làm anbum 6cuộn/thùng,30kg/thùng
cuộn giấy làm anbum 6cuộn/thùng,30kg/thùng mới 100%
Cuộn giấy sốp 18kg/thùng chiều rộng100%
Hộp đựng dây cua roa cao su (170x240x35) Hàng mới 100%
Hộp đựng dây cua roa cao su bằng vật liệu giấy (170x240x35)mm Hàng mới 100%
Hộp đựng quà bằng giấy ( hộp rỗng) hàng mới 100%
hộp giấy
Hộp giấy đựng máy đo huyết áp. Hàng mới 100%
hộp giấy lớn
Quà tặng hộp viết bi rỗng B1(A-20)Hàng FOC
Túi giấy các loại 25-30cm(240-480cái/thùng) mới 100%
Túi giấy đựng sản phẩm, sản phẩm khuyến mại (FOC), hàng mới 100% do Trung Quốc sản xuất
Túi giấy TROUSSE SWAROVSKI
Cuộn giấy in 20kg/thùng chiều rộng
cuộn giấy làm anbum 6cuộn/thùng,30kg/thùng mới 100%
Cuộn giấy sốp 18kg/thùng chiều rộng<25cm mới 100%
Túi giấy các loại 25-30cm(240-480cái/thùng) mới 100%
Túi giấy đựng sản phẩm, sản phẩm khuyến mại (FOC), hàng mới 100% do Trung Quốc sản xuất
Phần X:BỘT GIẤY TỪ GỖ HOẶC TỪ NGUYÊN LIỆU XƠ SỢI XENLULO KHÁC; GIẤY LOẠI HOẶC BÌA LOẠI THU HỒI (PHẾ LIỆU VÀ VỤN THỪA) GIẤY VÀ BÌA VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG
Chương 48:Giấy và cáctông; các sản phẩm làm bằng bột giấy, bằng giấy hoặc bằng cáctông