cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Ống giấy FDY, quy cách 125*140*112.4,dùng để cuốn sợi, mới 100%... (mã hs ống giấy fdy q/ mã hs của ống giấy fdy)
Ống cuộn sợi bằng giấy (Paper Tube)... (mã hs ống cuộn sợi bằ/ mã hs của ống cuộn sợi)
Ống giấy 120x8x2030mm dùng để quấn sợi cỏ nhân tạo, hàng mới 100%... (mã hs ống giấy 120x8x/ mã hs của ống giấy 120)
LÕI GIẤY 0' 170mm*42.5mm*54mm*60mm, dùng để cuốn sợi, hàng mới 100%... (mã hs lõi giấy 0 170/ mã hs của lõi giấy 0)
Ống lõi giấy (gồm 1 ống lõi giấy, 2 gỗ ván ép chặn 2 đầu, 4 tyren, 8 Ecu, 8 long đen) KT: 40T*700*425*380W... (mã hs ống lõi giấy g/ mã hs của ống lõi giấy)
ống giấy 105 x 10 x 465mm... (mã hs ống giấy 105 x/ mã hs của ống giấy 105)
CON SUốT SE SợI ?25mm (Mới 100%)
Lõi giấy 76*1MTR
ống cuốn chỉ bằng giấy
ống giấy cuốn chỉ 56cm *3cm *230 cm
ống giấy cuốn dây đai 18.5 cm- 24 cm
ống lõi để cuốn sợi bằng giấy - PAPER TUBE 50*4*180
ống lõi giấy 56*230 mm
ống lõi giấy 56*291 mm
ống quấn chỉ bằng giấy
Phần X:BỘT GIẤY TỪ GỖ HOẶC TỪ NGUYÊN LIỆU XƠ SỢI XENLULO KHÁC; GIẤY LOẠI HOẶC BÌA LOẠI THU HỒI (PHẾ LIỆU VÀ VỤN THỪA) GIẤY VÀ BÌA VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG
Chương 48:Giấy và cáctông; các sản phẩm làm bằng bột giấy, bằng giấy hoặc bằng cáctông