cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Đề can các loại (decalcomanias), dùng cho các sản phẩm thủy tinh
Đề can các loại (decalcomanias), dùng cho các sản phẩm thủy tinh
Đề can các loại (decalcomanias), dùng cho các sản phẩm thủy tinh

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Đề can các loại (decalcomanias), dùng cho các sản phẩm thủy tinh
Nhãn chính (nhãn decan)... (mã hs nhãn chính nhã/ mã hs của nhãn chính)
Decal sản phẩm bằng nhựa T219LB... (mã hs decal sản phẩm/ mã hs của decal sản ph)
Miếng dán decal trang trí bể cá cảnh, kích thước 60cm*15cm, hàng mới 100%... (mã hs miếng dán decal/ mã hs của miếng dán de)
ĐỀ CAN DÁN MÀU XANH... (mã hs đề can dán màu/ mã hs của đề can dán m)
ĐỀ CAN MÀU XANH... (mã hs đề can màu xanh/ mã hs của đề can màu x)
Nhãn chính ép (Primary)... (mã hs nhãn chính ép/ mã hs của nhãn chính é)
Decal PVC 5C/ PAPER 140 (610mm * 200m) dùng cho các sản phẩm thủy tinh. Mới 100%... (mã hs decal pvc 5c/ p/ mã hs của decal pvc 5c)
Decal niêm phong BL (530mm x 200m) dùng cho các sản phẩm thủy tinh. Mới 100%... (mã hs decal niêm phon/ mã hs của decal niêm p)
(NL SX cửa) Đề can dùng để dán kính,mới 100%
Đề can dán kiếng khổ 1.2m x 50m (hàng mới 100%)
Đề can dùng cho sản phẩm thủy tinh . Đề can giấy. Mới 100%
Đề Can PVC(dùng cho sản phẩm thủy tinh), hàng mới 100%
Giấy đề can dán kiếng khổ 1.2m x 50m (hàng mới 100%)
Phần X:BỘT GIẤY TỪ GỖ HOẶC TỪ NGUYÊN LIỆU XƠ SỢI XENLULO KHÁC; GIẤY LOẠI HOẶC BÌA LOẠI THU HỒI (PHẾ LIỆU VÀ VỤN THỪA) GIẤY VÀ BÌA VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG
Chương 49:Sách, báo, tranh ảnh và các sản phẩm khác của công nghiệp in; các loại bản thảo viết bằng tay, đánh máy và sơ đồ