cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Phần

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Lanh, dạng nguyên liệu thô hoặc đã ngâm
Vải 100% Linen... (mã hs vải 100% linen/ mã hs của vải 100% lin)
Phần XI:NGUYÊN LIỆU DỆT VÀ CÁC SẢN PHẨM DỆT
Chương 53:Xơ dệt gốc thực vật khác; sợi giấy và vải dệt thoi từ sợi giấy