cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Sợi có độ bền cao làm từ polyeste, đã hoặc chưa làm dún
Sợi có độ bền cao làm từ polyeste, đã hoặc chưa làm dún
Sợi có độ bền cao làm từ polyeste, đã hoặc chưa làm dún
Sợi có độ bền cao làm từ polyeste, đã hoặc chưa làm dún
+ 6
Sợi có độ bền cao làm từ polyeste, đã hoặc chưa làm dún
Sợi có độ bền cao làm từ polyeste, đã hoặc chưa làm dún
Sợi có độ bền cao làm từ polyeste, đã hoặc chưa làm dún
Sợi có độ bền cao làm từ polyeste, đã hoặc chưa làm dún
Sợi có độ bền cao làm từ polyeste, đã hoặc chưa làm dún
Sợi có độ bền cao làm từ polyeste, đã hoặc chưa làm dún

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Sợi có độ bền cao làm từ polyeste, đã hoặc chưa làm dún
Sợi filament (hàng sợi màu) Yarn 100% Polyester Color. Hàng mới 100%.... (mã hs sợi filament h/ mã hs của sợi filament)
Sợi có độ bền từ Polyeste nhân tạo dùng để dệt gia cường ống cao su, mã PEF1000D (Theo TKN:102747254960)#&TĐMĐSDSP... (mã hs sợi có độ bền t/ mã hs của sợi có độ bề)
Sợi Polyester (HALF-LIGHT POLYESTER MONOFILAMENT)... (mã hs sợi polyester/ mã hs của sợi polyeste)
Sợi bện làm từ Polyester dùng cho may tay... (mã hs sợi bện làm từ/ mã hs của sợi bện làm)
Sợi Nylon 70D/2... (mã hs sợi nylon 70d/2/ mã hs của sợi nylon 70)
Sợi đơn có độ bền cao từ multifilament polyester, chưa đóng gói bán lẻ; ETHYLENE TEREPHTHALATE POLYMER 1000H; Hàng hóa khai báo theo KQ PTPL 01/TB-KĐ2 ngày 02/01/2019; Hàng mới 100%... (mã hs sợi đơn có độ b/ mã hs của sợi đơn có đ)
SỢI BẰNG POLYESTER.MỚI 100%... (mã hs sợi bằng polyes/ mã hs của sợi bằng pol)
Sợi dệt Polyester/ YARN 150D (No-Interlace) WHITE AA36... (mã hs sợi dệt polyest/ mã hs của sợi dệt poly)
Sợi polyester 500D/182F (556DTEX/182F) 10 Kg (SA)/ Cuộn OPU 0.4% có độ bền cao... (mã hs sợi polyester 5/ mã hs của sợi polyeste)
Sợi polyeste 500D/182F (556DTEX/182F), 10kg/cuộn, có độ bền cao, dùng để dệt vải túi khí... (mã hs sợi polyeste 50/ mã hs của sợi polyeste)
CHỈ MAY-FINISHING THREAD BABW... (mã hs chỉ mayfinishi/ mã hs của chỉ mayfini)
Sơi (POLYESTER FILAMENT)... (mã hs sơi polyester/ mã hs của sơi polyest)
Sợi 100% polyester (TR1/20) Mới 100%... (mã hs sợi 100% polyes/ mã hs của sợi 100% pol)
Sợi polyeste 556DTEX/182F, có độ bền cao, dùng để dệt vải túi khí (hàng mẫu)... (mã hs sợi polyeste 55/ mã hs của sợi polyeste)
Chỉ bó cáp. Mới 100%
Chỉ tách băng thép, màu vàng. Mới 100%
Sợi 100% Polyester
Sợi 100% polyester ( 100% polyester DTY B.C grade ), hàng mới 100%
Sợi 100% polyester (100% polyester Yarn D.T.Y), hàng mới 100%
Sợi 100% polyester (100%Polyester Yarn In Stock "C" GRADE) Hàng mới 100%
sợi 100% polyester (hàng mới 100%)
Sợi 100% Polyester loại C, hàng mới 100%.
Sợi 100% polyester, (100% Polyester Yarn in stock "C" Grade)
Sợi chải thô màu trắng 100% polyester 75D/48F/2(100% polyester textured yara raw white 75D/48F/2) Hàng mới 100%
Sợi có độ bền cao làm từ Polyester (210D/3), chưa đóng gói, bán lẻ, hàng mới 100%
sợi có độ bền cao làm từ POLYESTER (TEIJIN HIGH TENACITY POLYESTER FILAMENT) 1000D/25OF ,mới 100%
Sợi có độ bền cao từ Polyeste ( 1Kg/Cuộn)
Sợi có độ bền cao từ polyester loại HT1440D/192F (High Tenacity Polyester Yarn HT1440D/192F). Mới 100%
Sợi đơn filament tổng hợp từ POLYESTER, độ mảnh dưới 67decitex, xoắn không qúa 50 xoắn/m . 210D/72F, 8G/D AAA GRADE
Sợi Filament có độ bền cao làm từ 100% polyester
Sợi FILAMENT có độ bền cao từ polyester dùng để sản xuất cáp ( loại 3000 Denier , đường kính lõi : 94mm ), mới 100%
Sợi filament tổng hợp có độ bền cao từ polyester, độ mảnh dưới 67 decitex, chưa đóng gói bán lẻ - 100 PCT POLYESTER FILAMENT YARN "BLACK BELLTRON" - B31 22T/6F
Sợi Filament tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex dùng để sản xuất cáp loại 1500 Diner , đường kính lõi : 94mm , mới 100%
Sợi PCT 100% Polyester (hàng mới 100%)
Sợi Polyester
SOI POLYESTER (T210D/3)CHUA DONG GOI BAN LE HANG MOI 100%
Sợi Polyester 100% (hàng mới 100%)
Sợi Polyester 100% (loại B) (hàng mới 100%)
Sợi polyester 150/48 SD (hàng mới 100%)
Sợi Polyester có độ bền cao (Model: 500D/96F/80) mới 100%.
Sợi polyester có độ bền cao, màu trắng
Sợi Polyester DTY 150/48/2 SD HIM (AW GRADE) Hàng mới 100%
Sợi Polyester FDY 100D (hàng mới 100%)
Sợi Polyester FDY 75D (hàng mới 100%)
Sợi polyester filament 250D-48FB (NPL nhập đúng theo CT-GĐ số 246/PTPLHCM-NV)
Sợi Polyester không dún, mới 100%
Sợi polyester tổng hợp (loại B) (Sợi 100% polyester tổng hợp, chưa se) (hàng mới 100%)
Sợi POLY-WHITE 50 PCT CARDED COTTON 38 PCT RAYON 12 PCT BLENDED YARN 30 S
SợI SPAN MớI 100% Dùng làm nguyên liệu dệt
Sợi tết đơn có độ bền cao từ filament polyester 280DTEX màu đen. Mới 100%
Sợi thô 100% polyester (100% polyester textured yarn A uneven & B/C grade)
Sợi tơ có độ bền cao từ polyster (High tenacity yarn of polyester)
Sợi 100% Polyester
Sợi 100% polyester ( 100% polyester DTY B.C grade ), hàng mới 100%
Sợi 100% polyester (100% polyester Yarn D.T.Y), hàng mới 100%
Sợi 100% polyester (100%Polyester Yarn In Stock "C" GRADE) Hàng mới 100%
sợi 100% polyester (hàng mới 100%)
Sợi 100% Polyester loại C, hàng mới 100%.
Sợi 100% polyester, (100% Polyester Yarn in stock "C" Grade)
Sợi chải thô màu trắng 100% polyester 75D/48F/2(100% polyester textured yara raw white 75D/48F/2) Hàng mới 100%
sợi có độ bền cao làm từ POLYESTER (TEIJIN HIGH TENACITY POLYESTER FILAMENT) 1000D/25OF ,mới 100%
Sợi Filament có độ bền cao làm từ 100% polyester
Sợi FILAMENT có độ bền cao từ polyester dùng để sản xuất cáp ( loại 3000 Denier , đường kính lõi : 94mm ), mới 100%
Sợi filament tổng hợp có độ bền cao từ polyester, độ mảnh dưới 67 decitex, chưa đóng gói bán lẻ - 100 PCT POLYESTER FILAMENT YARN "BLACK BELLTRON" - B31 22T/6F
Sợi Filament tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex dùng để sản xuất cáp loại 1500 Diner , đường kính lõi : 94mm , mới 100%
Sợi PCT 100% Polyester (hàng mới 100%)
Sợi Polyester 100% (hàng mới 100%)
Sợi Polyester 100% (loại B) (hàng mới 100%)
Sợi Polyester có độ bền cao (Model: 500D/96F/80) mới 100%.
Sợi Polyester FDY 100D (hàng mới 100%)
Sợi polyester tổng hợp (loại B) (Sợi 100% polyester tổng hợp, chưa se) (hàng mới 100%)
SợI SPAN MớI 100% Dùng làm nguyên liệu dệt
Sợi thô 100% polyester (100% polyester textured yarn A uneven & B/C grade)
Sợi có độ bền cao từ polyester loại HT1440D/192F (High Tenacity Polyester Yarn HT1440D/192F). Mới 100%
Phần XI:NGUYÊN LIỆU DỆT VÀ CÁC SẢN PHẨM DỆT
Chương 54:Sợi filament nhân tạo; sợi dạng dải và các dạng tương tự từ nguyên liệu dệt nhân tạo