cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
+ 15
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
387-10, Lông mi giả (số 3), , hiệu Skinfood, hàng mới 100%
387-5, Lông mi giả hàng ngày (số 1), , hiệu Skinfood, hàng mới 100%
387-6, Lông mi giả hàng ngày (số 2), , hiệu Skinfood, hàng mới 100%
387-8, Lông mi giả đặc biệt (số 1), , hiệu Skinfood, hàng mới 100%
387-9, Lông mi giả đặc biệt (số 2), , hiệu Skinfood, hàng mới 100%
FAKE EYE LASH #02 (Secret Long) - Mi giả, hàng mới 100%
FAKE EYE LASH #05 (Natural) - Mi giả, hàng mới 100%
FAKE EYE LASH #06 (Natural Lash) - Mi giả, hàng mới 100%
FAKE EYE LASH #07 (Long Lash) - Mi giả, hàng mới 100%
FAKE EYE LASH #08 (Baby Volume) - Mi giả, hàng mới 100%
FAKE EYE LASH #09 (Wonder Volume) - Mi giả, hàng mới 100%
FAKE EYE LASH #10 (Party Lookl) - Mi giả, hàng mới 100%
FAKE EYE LASH #12 (Browny) - Mi giả, hàng mới 100%
FAKE EYE LASH #13 (Side and Long) - Mi giả, hàng mới 100%
FAKE EYE LASH #14 (Volume) - Mi giả, hàng mới 100%
Phần XII:GIÀY, DÉP, MŨ VÀ CÁC VẬT ĐỘI ĐẦU KHÁC, Ô, DÙ, BA TOONG, GẬY TAY CẦM CÓ THỂ CHUYỂN THÀNH GHẾ, ROI GẬY ĐIỀU KHIỂN, ROI ĐIỀU KHIỂN SÚC VẬT THỒ KÉO VÀ CÁC BỘ PHẬN CỦA CÁC LOẠI HÀNG TRÊN; LÔNG VŨ CHẾ BIẾN VÀ CÁC SẢN PHẨM LÀM TỪ LÔNG VŨ CHẾ BIẾN; HOA NHÂN TẠO; CÁC SẢN PHẨM LÀM TỪ TÓC NGƯỜI
Chương 67:Lông vũ và lông tơ chế biến, các sản phẩm bằng lông vũ hoặc lông tơ; hoa nhân tạo; các sản phẩm làm từ tóc người