cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Thủy tinh vụn và thủy tinh phế liệu và mảnh vụn khác; thủy tinh ở dạng khối.
Thủy tinh vụn và thủy tinh phế liệu và mảnh vụn khác; thủy tinh ở dạng khối.
Thủy tinh vụn và thủy tinh phế liệu và mảnh vụn khác; thủy tinh ở dạng khối.
Thủy tinh vụn và thủy tinh phế liệu và mảnh vụn khác; thủy tinh ở dạng khối.
+ 16
Thủy tinh vụn và thủy tinh phế liệu và mảnh vụn khác; thủy tinh ở dạng khối.
Thủy tinh vụn và thủy tinh phế liệu và mảnh vụn khác; thủy tinh ở dạng khối.
Thủy tinh vụn và thủy tinh phế liệu và mảnh vụn khác; thủy tinh ở dạng khối.
Thủy tinh vụn và thủy tinh phế liệu và mảnh vụn khác; thủy tinh ở dạng khối.
Thủy tinh vụn và thủy tinh phế liệu và mảnh vụn khác; thủy tinh ở dạng khối.
Thủy tinh vụn và thủy tinh phế liệu và mảnh vụn khác; thủy tinh ở dạng khối.
Thủy tinh vụn và thủy tinh phế liệu và mảnh vụn khác; thủy tinh ở dạng khối.
Thủy tinh vụn và thủy tinh phế liệu và mảnh vụn khác; thủy tinh ở dạng khối.
Thủy tinh vụn và thủy tinh phế liệu và mảnh vụn khác; thủy tinh ở dạng khối.
Thủy tinh vụn và thủy tinh phế liệu và mảnh vụn khác; thủy tinh ở dạng khối.
Thủy tinh vụn và thủy tinh phế liệu và mảnh vụn khác; thủy tinh ở dạng khối.
Thủy tinh vụn và thủy tinh phế liệu và mảnh vụn khác; thủy tinh ở dạng khối.
Thủy tinh vụn và thủy tinh phế liệu và mảnh vụn khác; thủy tinh ở dạng khối.
Thủy tinh vụn và thủy tinh phế liệu và mảnh vụn khác; thủy tinh ở dạng khối.
Thủy tinh vụn và thủy tinh phế liệu và mảnh vụn khác; thủy tinh ở dạng khối.
Thủy tinh vụn và thủy tinh phế liệu và mảnh vụn khác; thủy tinh ở dạng khối.

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Thủy tinh vụn và thủy tinh phế liệu và mảnh vụn khác; thủy tinh ở dạng khối.
Kính phế liệu loại bỏ từ hàng hủy(Đáp ứng nhu cầu bảo vệ môi trường)... (mã hs kính phế liệu l/ mã hs của kính phế liệ)
Thuỷ tinh vụn đã nghiền (Chuyển đổi mục đích sử dụng một phần hàng hóa thuộc dòng hàng số 1 của tờ khai số 100648797210/E31 ngày 27/11/2015)... (mã hs thuỷ tinh vụn đ/ mã hs của thuỷ tinh vụ)
Thủy tinh phế liệu (phát sinh từ tiêu hủy hàng hỏng) (đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường)... (mã hs thủy tinh phế l/ mã hs của thủy tinh ph)
Thạch anh GE124 108X82X217MM... (mã hs thạch anh ge124/ mã hs của thạch anh ge)
Thạch anh thải (thạch anh phế liệu được thu hồi từ quá trình sản xuất, dạng vụn. Tỷ lệ vật liệu còn lẫn trong lô hàng không quá 5% khối lượng)... (mã hs thạch anh thải/ mã hs của thạch anh th)
Thạch anh dạng thô NSG-N N-SQ 775x230L (SQUARE)... (mã hs thạch anh dạng/ mã hs của thạch anh dạ)
Thạch anh hình khối trụ rỗng OP1 OP-1-CYL-430X280X130L OP1 430+/-2mm OD x 280+/-2mm ID x 130/+2mm LENGTH... (mã hs thạch anh hình/ mã hs của thạch anh hì)
Kính phế liệu loại bỏ từ SX (Đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường)... (mã hs kính phế liệu l/ mã hs của kính phế liệ)
Phế liệu thủy tinh vụn (Phế liệu dạng mảnh vụn được thải ra trong quá trình sản xuất. Tỷ lệ tạp chất còn lẫn không quá 5% khối lượng)... (mã hs phế liệu thủy t/ mã hs của phế liệu thủ)
Thủy tinh vụn và thủy tinh phế liệu và mảnh vụn khác; thủy tinh ở dạng khối.
Phế liệu giấy
Glass Fake. Bột thủy tinh dùng sản xuất sơn
Glass Flake. Bột vụn thủy tinh dùng sản xuất sơn
Kính vỡ vụn ( con gia tri thuong mai thu duoc tu qua trinh san xuat)
Thuỷ tinh
Thủy tinh vụn- Microglass Flake RCF-2300 (dùng trong ngành sơn)
Thủy tinh vụn- Microglass Flake RCF-2300 (dùng trong ngành sơn)
Phần XIII:SẢN PHẨM BẰNG ĐÁ, THẠCH CAO, XI MĂNG, AMIĂNG, MICA HOẶC CÁC VẬT LIỆU TƯƠNG TỰ; ĐỒ GỐM; THUỶ TINH VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG THUỶ TINH
Chương 70:Thuỷ tinh và các sản phẩm bằng thủy tinh