cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Sợi thô
Sợi thô
Sợi thô
Sợi thô
+ 15
Sợi thô
Sợi thô
Sợi thô
Sợi thô
Sợi thô
Sợi thô
Sợi thô
Sợi thô
Sợi thô
Sợi thô
Sợi thô
Sợi thô
Sợi thô
Sợi thô
Sợi thô

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần XI Chương 56 56039400 Trọng lượng trên 150 g/m2