cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Bằng kim loại cơ bản dát phủ kim loại quý
Bằng kim loại cơ bản dát phủ kim loại quý
Bằng kim loại cơ bản dát phủ kim loại quý
Bằng kim loại cơ bản dát phủ kim loại quý
+ 8
Bằng kim loại cơ bản dát phủ kim loại quý
Bằng kim loại cơ bản dát phủ kim loại quý
Bằng kim loại cơ bản dát phủ kim loại quý
Bằng kim loại cơ bản dát phủ kim loại quý
Bằng kim loại cơ bản dát phủ kim loại quý
Bằng kim loại cơ bản dát phủ kim loại quý
Bằng kim loại cơ bản dát phủ kim loại quý
Bằng kim loại cơ bản dát phủ kim loại quý

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Bằng kim loại cơ bản dát phủ kim loại quý
Đồ trang sức: Dây chuyền 18K, 1 chiếc gồm 18.8g vàng, có gắn 3.34cts kim cương, code 5462GM-, mới 100%
Đồ trang sức: Hoa tai 18K, 1 cặp gồm 1.6g vàng, có gắn 0.68cts kim cương +10.35g bạc, code 5527PAG*BN-, mới 100%
Đồ trang sức: Kẹp tóc 18K, 1 chiếc gồm 5.6g vàng, có gắn 0.14cts kim cương, code 5048FBK-, mới 100%
Đồ trang sức: Mặt dây chuyền 18K, 1 chiếc gồm 0.7g vàng, có gắn 0.41cts kim cương +2.55g bạc, code 5527CAG*BN-, mới 100%
Đồ trang sức: Nhẫn vàng 18K, 1 cái gồm 10.35g vàng, có gắn 0.5cts kim cương + 7.91g saphia, code 7375APK*ZR-, mới 100%
Đồ trang sức: Trâm cài áo 18K, 1 chiếc gồm 2.5g vàng, có gắn 0.62cts kim cương, code 7380PCS-, mới 100%
Đồ trang sức: Vòng tay 18K, 1 chiếc gồm 11.8g vàng, có gắn 3.34cts kim cương, code 5217BR*BN*DB-, mới 100%
Phần XIV:NGỌC TRAI TỰ NHIÊN HOẶC NUÔI CẤY, ĐÁ QUÝ HOẶC ĐÁ BÁN QUÝ, KIM LOẠI QUÝ, KIM LOẠI ĐƯỢC DÁT PHỦ KIM LOẠI QUÝ, VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG; ĐỒ TRANG SỨC LÀM BẰNG CHẤT LIỆU KHÁC; TIỀN KM LOẠI
Chương 71:Ngọc trai tự nhiên hoặc nuôi cấy, đá quý hoặc đá bán quý, kim loại quý, kim loại được dát phủ kim loại quý, và các sản phẩm của chúng; đồ kim hoàn giả; tiền kim loại