cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Làm toàn bộ bằng plastic hoặc bằng thủy tinh
1811637000 Bông tai Plastic hiệu Accessorize
Bộ nhẫn(3 cái/bộ) 3x Mixed Ring Set Acrylic hiệu Accessorize code:1990809900
Chuỗi hạt đeo cổ 100% plastic, style 718000/762000, Hiệu m)phosis hàng mới 100%
Chuỗi hạt,nhẫn trang trí, 100% plastic, style: 947000,hiệu M)Phosis,hàng mới 100%
Dây cổ, nhẫn, 100% plastic, style: 131000/264000,Hiệu M(Phosis,hàng mới 100%.
Kẹp tóc100% Polyester 5599099 hiệu Junior Gaultier , mới 100%
Khuyên tai Neon Balls Stud Set Plastic hiệu Accessorize code:1813049900
Khuyên tai Neon Carved Rose Stu Plastic hiệu Accessorize code:1812857000
Khuyên tai Printed Heart Stud Plastic hiệu Accessorize code:1811647000
Khuyên tai Sparkle Pineapple St Glass hiệu Accessorize code:1812678100
Khuyên tai Swing Pearl Er Glass hiệu Accessorize code:1811841300
Khuyên tai Tiny Teardrop Er Acrylic hiệu Accessorize code:1810965700
Khuyên tai(2 cái/bộ) 2x Mini Ruchi Stud Glass hiệu Accessorize code:1811837000
Khuyên tai(2 đôi/bộ) 2x Mini Ruchi Stud Glass hiệu Accessorize code:1811837000
Khuyên tai(3 đôi/bộ) 3x Mixed Ring Set Acrylic hiệu Accessorize code:1990809900
Khuyên tai(3 đôi/bộ) Stud set x 3 Acrylic hiệu Accessorize code:1811347000
Mặt dây chuyền Bon Bon Cutesy Charm Glass hiệu Accessorize code:1840970100
Nhẫn Animal Ring Set Plastic hiệu Accessorize code:1995569900
Nhẫn Carved Flower Band Plastic hiệu Accessorize code:1850864251
Nhẫn Freddie Frog Ring Plastic hiệu Accessorize code:1850563050
Nhẫn Large Flower Ring Li Plastic hiệu Accessorize code:1991449900
Nhẫn Leopard Heart Ring Plastic hiệu Accessorize code:1851132050
Nhẫn New Carved Flwr Ring Plastic hiệu Accessorize code:1850771550
Nhẫn Plastic Bow Ring Plastic hiệu Accessorize code:1850327050
Nhẫn Plastic Flower Ring Plastic hiệu Accessorize code:1850697052
Nhẫn Plastic Flower RIng Plastic hiệu Accessorize code:1850721552
Nhẫn Plastic Square Ring Plastic hiệu Accessorize code:1850700352
Nhẫn Pretty Flower Ring Acrylic hiệu Accessorize code:1990537000
Nhẫn trang trí 100% plastic, style 828000, Hiệu m)phosis hàng mới 100%
Nhẫn Tropical Flower Ring Acrylic hiệu Accessorize code:1850817050
Nhẫn(3 cái/bộ) 3x Mixed Ring Set Acrylic hiệu Accessorize code:1990809900
Nhẫn(7 cái/bộ) 7 Day Ring and Stick Plastic hiệu Accessorize code:1990919900
Kẹp tóc100% Polyester 5599099 hiệu Junior Gaultier , mới 100%
Phần XIV:NGỌC TRAI TỰ NHIÊN HOẶC NUÔI CẤY, ĐÁ QUÝ HOẶC ĐÁ BÁN QUÝ, KIM LOẠI QUÝ, KIM LOẠI ĐƯỢC DÁT PHỦ KIM LOẠI QUÝ, VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG; ĐỒ TRANG SỨC LÀM BẰNG CHẤT LIỆU KHÁC; TIỀN KM LOẠI
Chương 71:Ngọc trai tự nhiên hoặc nuôi cấy, đá quý hoặc đá bán quý, kim loại quý, kim loại được dát phủ kim loại quý, và các sản phẩm của chúng; đồ kim hoàn giả; tiền kim loại