cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Fero molipđen
Hợp kim Ferro Molipdel (FeMo) dạng cục, Mo >=55%, cỡ cục 10-60mm
Hợp kim Ferro Molipdel (FeMo) dạng cục, Mo >=55%. Dùng cho công nghiệp luyện kim, hàng Trung Quốc sản xuất mới 100%.
Mẫu yêu cầu phân tích là hợp kim fero-molipđen.
Fero Molipden(FeMo) dạng cục Hàm lượng Mo: 55%; . Cỡ cục: 10- 60mm. Hàng do Trung Quốc sản xuất mới 100%.
Hợp kim Fero-Molipđen (FeMo), hàm lượng Mo=62,9%, Fe=35,6%, dạng cục dùng trong công nghiệp luyện kim. Không hiệu, hàng chưa qua sử dụng.
Phần XV:KIM LOẠI CƠ BẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG KIM LOẠI CƠ BẢN
Chương 72:Sắt và thép