cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Phế liệu và mảnh vụn của sắt hoặc thép tráng thiếc
Phế liệu và mảnh vụn của sắt hoặc thép tráng thiếc.
Phế liệu sắt, thép
Đầu mẫu sắt phế liệu mới 100% được thải loại trong quá trình sản xuất
Đầu phôi sắt thừa phế liệu
Đầu, mẩu thép phế liệu từ dây thép
Đầu, mẩu, mạt phế liệu từ thép lá
Dây đai thép phế liệu
Kẹp sắt phế liệu loại bỏ từ SX (PH09-750 chiếc)
Khuôn sắt hủy (đã được làm biến dạng)
Kim loại sắt phế liệu (sạch)
Kim loại thải - Sắt (cơ khí)
Kim loại thải - Sắt(cơ khí)
ống sắt phế liệu loại loại 2
Phế liệu chân ghim sắt
Phế liệu sắt
Phế liệu Sắt đã qua xử lý theo quyết định 12/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/09/2006
phế liệu sắt dạng mạt và ba vớ
Phế liệu sắt không gỉ ( bavia, vụn )
Phế liệu sắt vụn
Phế liệu thép ( bavia, vụn )
Phế liệu thép ( bavia,vụn )
Phi Sắt méo hỏng loại bỏ từ SX
Phi sắt meo, hỏng loại bỏ từ SX
Phôi sắt bào (phay khuôn)
Phoi sắt tiện được loại ra từ quá trình SX
Phoi thép không gỉ
Phuy sắt được loại bỏ trong quá trình SX
Sắt ( loại bỏ từ việc huỷ hàng qua sử dụng )
Sắt đầu ống phế liệu
Sắt đầu ống phế liệu loại bỏ từ SX
Sắt ống loại 1 phế liệu loại bỏ từ SX
Sắt ống loại 2 phế liệu loại bỏ từ SX
Sắt phế lệu loại 1 (Sắt V hỏng)
Sắt phế lệu loại 2 (Tôn hỏng, Dây đai)
Sắt phế liệu ( Iron waste)
SAT PHE LIEU ( THANH, ONG, LUOI, TON HONG)
Sắt phế liệu (dao cắt loại ra từ xưỡng cơ khí)
sắt phế liệu (Iron waste)
Sắt phế liệu các loại (cơ khí)
Sắt phế liệu các loại (phôi dập)
sắt phế liệu dạng mảnh vụn
Sắt phế liệu dạng mảnh vụn (phế liệu phát sinh từ quá trình sản xuất)
Sắt phế liệu được loại bỏ từ sản phẩm, bán thành phẩm lỗi trong sản xuất và nguyên liệu lỗi huỷ
Sắt phế liệu loại bỏ từ sản phẩm, bán thành phẩm lỗi trong sản xuất và nguyên liệu lỗi huỷ.
Sắt phế liệu loại bỏtừ SX
Sắt phế liệu từ TSCĐ
Sắt phế liệu từ việc huỷ TSCĐ( khuân máy ép)
Sắt phế liệu và mảnh vụn
Sắt phế liệu và mảnh vụn (Wate and scrap Ferrous)
Sắt thép phế liệu
Sât thép phể liệu loại bỏ từ quá trình SX
Sắt thép phể liệu loại bỏ từ quá trình SX
Sắt thép phế liệu loại bỏ từ SX
Sắt thép phế liệu từ máy huỷ
Sắt vật tư huỷ
Sắt vỏ cuộn (bao bì đóng kiện) loại bỏ từ SX
sắt vụn ( LOạI RA Từ QTSX CUộN CảM)
Sắt vụn phế liệu
Sắt vụn phế liệu ( cơ khí )
Sắt vụn phế liệu (cơ khí)
sắt vụn phế liệu (dạng mảnh vụn )
sắt vụn phế liệu dạng mảnh vụn
Sắt vụn phế liệu loại bỏ từ SX
Thép không rỉ phế liệu
Thép phế liệu loại bỏ từ SX
Thép vụn phế liệu
Thùng phi bẹp méo(1kg,2kg)
Thùng phi sắt phế liệu loại bỏ từ SX
Thùng Phi sắt phế liệu(bẹp méo)
Thùng phi sắt phế liệu(bẹp,méo)
Thùng phuy có nắp phế liệu loại bỏ từ SX
Thùng phuy không nắp phế liệu loại bỏ từ SX
Thùng phuy sắt có nắp phế liệu loại bỏ từ SX
Thùng sắt bẹp méo( 1kg,2kg)
Thùng sắt phế liệu (1kg,2kg)
Thùng sắt phế liệu loại bỏ từ SX
Thùng sắt phế liệu(bẹp,méo)
Đầu mẫu sắt phế liệu mới 100% được thải loại trong quá trình sản xuất
Phế liệu Sắt đã qua xử lý theo quyết định 12/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/09/2006
Phần XV:KIM LOẠI CƠ BẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG KIM LOẠI CƠ BẢN
Chương 72:Sắt và thép