cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Chiều dày từ 4,75 mm đến 10 mm
Thép cuộn không gỉ cán nóng 8.0mm X 1524mm
Thép không gỉ dạng cuộn 5.0 x 1500 x C
Thép không gỉ dạng cuộn 5.00mm x 1500mm x Coil (mới 100%)
Thép không gỉ dạng cuộn 5.0MM x 1500MM x Coil. Hàng mới 100%
Thép không gỉ dạng cuộn 6.0 x 1500 x C
Thép không gỉ dạng cuộn 6.00mm x 1524mm x Coil (mới 100%)
Thép không gỉ dạng cuộn 8.00mm x 1500mm x Coil (mới 100%)
Thép không gỉ dạng tấm cán nóng 10MM x 1500MM x 6000MM. Hàng mới 100%
Thép không rỉ dạng cuộn KT: 5.00MM X 1219MM X COIL, Hàng mới 100%
Thép không gỉ dạng cuộn 5.0 x 1500 x C
Thép không gỉ dạng cuộn 5.00mm x 1500mm x Coil (mới 100%)
Thép không gỉ dạng cuộn 5.0MM x 1500MM x Coil. Hàng mới 100%
Thép không gỉ dạng cuộn 6.0 x 1500 x C
Thép không gỉ dạng cuộn 6.00mm x 1524mm x Coil (mới 100%)
Thép không gỉ dạng cuộn 8.00mm x 1500mm x Coil (mới 100%)
Thép không gỉ dạng tấm cán nóng 10MM x 1500MM x 6000MM. Hàng mới 100%
Thép không rỉ dạng cuộn KT: 5.00MM X 1219MM X COIL, Hàng mới 100%
Phần XV:KIM LOẠI CƠ BẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG KIM LOẠI CƠ BẢN
Chương 72:Sắt và thép