cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Chiều dày từ 3 mm đến dưới 4,75 mm
HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS ( Thép không gỉ dạng cuộn, cán nóng) 3.0mm x 1500mm x coil. Mới 100%
INOX Lá DạNG cuộn 1,240 x 2,440 x (4.0) MM - loại 2
Thép cuộn cán nóng không gỉ - Hot rolled stainless steel sheet in Coil 3.0mm x 1219mm x Coil
Thép cuộn cán nóng không gỉ (hot rolled stainless steel sheet in coil) 3.5mm x 1015mm x C
Thép không gỉ (cán nóng) được cán phẳng (STK490), kích thước: 3.10*748 mm
Thép không gỉ cán nóng 304 : 3.0mm x 620mm x c , hàng mới 100%
thép không gỉ cán nóng, dạng cuộn, kích thước 3mm x 1240mm, hàng mới 100%
Thép không gỉ cán nóng, dạng cuộn, kích thước 4.0 x 1240mm x coil, hàng mới 100%
thép không gỉ cán nóng, dạng cuộn, kích thước 4mm x 1240mm, hàng mới 100%
Thép không gỉ dạng cuộn 201 No.1 (4mm x 1219 mm up x coil) (hàng mới 100%)
Thép không gỉ dạng cuộn 4.00mm x 1500mm x Coil (mới 100%)
Thép không gỉ dạng cuộn 4.0MM x 1500MM x Coil. Hàng mới 100%
Thép không gỉ dạng cuộn TP-316L 2B, No.1 -4.0MM x 1524MM x COIL
Thép không gỉ dạng cuộn TP430/2B/BA - 0.8-3.0MM X 1010-1500MM X COIL
Thép không rỉ : SUS304#3.0T *4 *8 (Dùng cho máy SXTACN ,bằng thép không rỉ , dầy 3mm ,bản rông 1.2m ,dài 3m , được cán phẳng , mới 100% )
thép không rỉ cán nóng dạng cuộn SUS 304 3.5 up x 1000 up x coil
Thép không rỉ dạng cuộn KT: 3.00MM X 1219MM X COIL, Hàng mới 100%
Thép không rỉ dạng cuộn KT: 4.00MM X 1219MM X COIL, Hàng mới 100%
Thép không rỉ dạng tấm (3T x 1120 x 2000)
thép tấm inox SS316, 1500mm x 3000mm x 3mm
HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS ( Thép không gỉ dạng cuộn, cán nóng) 3.0mm x 1500mm x coil. Mới 100%
Thép không gỉ cán nóng 304 : 3.0mm x 620mm x c , hàng mới 100%
Thép không gỉ dạng cuộn 4.00mm x 1500mm x Coil (mới 100%)
Thép không gỉ dạng cuộn 4.0MM x 1500MM x Coil. Hàng mới 100%
Thép không gỉ dạng cuộn TP430/2B/BA - 0.8-3.0MM X 1010-1500MM X COIL
Thép không rỉ : SUS304#3.0T *4 *8 (Dùng cho máy SXTACN ,bằng thép không rỉ , dầy 3mm ,bản rông 1.2m ,dài 3m , được cán phẳng , mới 100% )
thép không rỉ cán nóng dạng cuộn SUS 304 3.5 up x 1000 up x coil
Thép không rỉ dạng cuộn KT: 3.00MM X 1219MM X COIL, Hàng mới 100%
Thép không rỉ dạng cuộn KT: 4.00MM X 1219MM X COIL, Hàng mới 100%
thép tấm inox SS316, 1500mm x 3000mm x 3mm
Phần XV:KIM LOẠI CƠ BẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG KIM LOẠI CƠ BẢN
Chương 72:Sắt và thép