cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Chiều dày dưới 3 mm
Cuộn INOX( 0.4*1220mm)
INOX DạNG cuộn- (1,000)x (1,000)x(0.4-2.5) MM- LOạI 2
INOX DạNG CUộN- (1,000)x (1,000)x(2.5-3.2) MM x C- LOạI 2- hàng mới 100%-cán nóng
INOX DạNG cuộn 1,000x 1,250 x (2-3.2) MM - loại 2- cán nóng
INOX DạNG cuộn 1,233 x 1,252 x (2-3.2) MM - loại 2
INOX DạNG cuộn 660x 1,300 x (2-3.5) MM - loại 2- cán nóng
INOX Lá DạNG CUộN AISI-430( 110-1,240 ) x (0.5-0.8) MM x C
INOX Lá DạNG CUộN AISI-430( 600-1,240 ) x (0.4-2.0) MM x C
INOX Lá DạNG CUộN AISI-430( 620-1,240 ) x (0.4-1.0) MM x C
INOX Lá DạNG CUộN AISI-430(84-1,240 ) x (0.4-1.8) MM x C
Tấm thép inox PL 0.4mm x 1219 x 2438 mm (hàng mới 100%)
Tấm thép không ghĩ dùng làm cử chân vịt máy may công nghiệp(500mm x 500mmx 0.3mm, hàng mới 100%)
Thép không gỉ ( Inox ) AISI 304 2B được cán nóng dạng cuộn size (0.8 x 1219)mm . Hàng mới 100%
Thép không gỉ ( Inox) AISI 201 2B Được cán nóng dạng cuộn size 0.79mm x 1250mm (Hàng mới 100%)
Thép không gỉ cán nguội, dạng cuộn mới 100% 430/436/439 2B/2D 1.2~1.5 MM X 1045 MM ~1280MM X COILS
Thép không gỉ cán nóng dạng cuộn ( 1.50 X 1.000 - 1248 mm X C )
Thép không gỉ cán nóng phẳng dạng cuộn chiều rộng 605mm, độ dày từ 0.38mm đến 1.4mm, hàng mới 100%, dùng trong công nghiệp
Thép không gỉ cán nóng phẳng, dạng cuộn chiều rộng 605mm, độ dày từ 0.35mm đến 0.8mm, hàng mới 100%, dùng trong công nghiệp
Thép không gỉ dạng cuộn AISI 304, 304L - 0.70 - 2.0mm x 1219 - 1524mm x coil. Mới 100%
Thép Không Gỉ Dạng Cuộn SUS-304 Loại 2 (0.97mm UP X 1.000mm UP X Cuộn )
Thép không gỉ, cán nóng, dạng cuộn
Thép không rỉ dạng tấm (2.85T x 1100mm)
Tôn cuộn dầy 0,4mm làm vỏ bình bảo ôn
INOX DạNG cuộn- (1,000)x (1,000)x(0.4-2.5) MM- LOạI 2
INOX DạNG CUộN- (1,000)x (1,000)x(2.5-3.2) MM x C- LOạI 2- hàng mới 100%-cán nóng
INOX DạNG cuộn 1,000x 1,250 x (2-3.2) MM - loại 2- cán nóng
INOX DạNG cuộn 660x 1,300 x (2-3.5) MM - loại 2- cán nóng
INOX Lá DạNG CUộN AISI-430( 110-1,240 ) x (0.5-0.8) MM x C
INOX Lá DạNG CUộN AISI-430( 620-1,240 ) x (0.4-1.0) MM x C
INOX Lá DạNG CUộN AISI-430(84-1,240 ) x (0.4-1.8) MM x C
Tấm thép không ghĩ dùng làm cử chân vịt máy may công nghiệp(500mm x 500mmx 0.3mm, hàng mới 100%)
Thép không gỉ cán nguội, dạng cuộn mới 100% 430/436/439 2B/2D 1.2~1.5 MM X 1045 MM ~1280MM X COILS
Thép không gỉ cán nóng dạng cuộn ( 1.50 X 1.000 - 1248 mm X C )
Thép không gỉ cán nóng phẳng dạng cuộn chiều rộng 605mm, độ dày từ 0.38mm đến 1.4mm, hàng mới 100%, dùng trong công nghiệp
Thép không gỉ cán nóng phẳng, dạng cuộn chiều rộng 605mm, độ dày từ 0.35mm đến 0.8mm, hàng mới 100%, dùng trong công nghiệp
Thép Không Gỉ Dạng Cuộn SUS-304 Loại 2 (0.97mm UP X 1.000mm UP X Cuộn )
Phần XV:KIM LOẠI CƠ BẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG KIM LOẠI CƠ BẢN
Chương 72:Sắt và thép