cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Chiều dày từ 4,75 mm trở lên
Thép hợp kim dạng tấm S-STAR (KT : 255 x 355 x 2,520)mm
Thép không gỉ, dạng cuộn 5mm x 1524mm x Coil: Hot Rolled Stainless Steel Coil 304 No.1 Finish
Thép không gỉ, dạng cuộn 6mm x 1524mm x Coil: Hot Rolled Stainless Steel Coil 304 No.1 Finish
Thép không gỉ, dạng cuộn 8mm x 1524mm x Coil: Hot Rolled Stainless Steel Coil 304 No.1 Finish
Phần XV:KIM LOẠI CƠ BẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG KIM LOẠI CƠ BẢN
Chương 72:Sắt và thép