cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Đồ chứa được đúc liền phù hợp dùng để đựng sữa tươi (SEN)
Đồ chứa được đúc liền phù hợp dùng để đựng sữa tươi (SEN)
Đồ chứa được đúc liền phù hợp dùng để đựng sữa tươi (SEN)
Đồ chứa được đúc liền phù hợp dùng để đựng sữa tươi (SEN)
+ 2
Đồ chứa được đúc liền phù hợp dùng để đựng sữa tươi (SEN)
Đồ chứa được đúc liền phù hợp dùng để đựng sữa tươi (SEN)

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Đồ chứa được đúc liền phù hợp dùng để đựng sữa tươi (SEN)
Bình chứa sữa bò bằng nhôm, dung tích 30L (mới 100%)
Bình chứa sữa làm bằng nhôm, dung tich 30 l,hàng mới 100%
Phần XV:KIM LOẠI CƠ BẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG KIM LOẠI CƠ BẢN
Chương 76:Nhôm và các sản phẩm bằng nhôm