cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Đinh
Đinh tán nhôm 3.2mm,hàng mới 100%... (mã hs đinh tán nhôm 3/ mã hs của đinh tán nhô)
Đinh tán nhôm 4.0mm,hàng mới 100%... (mã hs đinh tán nhôm 4/ mã hs của đinh tán nhô)
Đinh river-3.5x8mm... (mã hs đinh river35x/ mã hs của đinh river3)
Đinh nhôm(Thân bằng nhôm,còn mũ,đế,đệm bằng sắt).Quy cách 1 hộp(+-10%):dài (45- 65)mm,thân bằng nhôm trọng lượng của thân nhôm > 1,2kg còn mũ, đế, đệm bằng sắt trọng lượng 2,6kg.Mới 100%... (mã hs đinh nhômthân/ mã hs của đinh nhômth)
Đinh rút nhôm M3 2x6mm... (mã hs đinh rút nhôm m/ mã hs của đinh rút nhô)
Đinh bằng thép Rivet- RIVET WZP CR3 2.4x6... (mã hs đinh bằng thép/ mã hs của đinh bằng th)
Đinh bằng nhôm, (quy cách: phi 3.4*15.5mm), dùng sản xuất vòi nước, mới 100%... (mã hs đinh bằng nhôm/ mã hs của đinh bằng nh)
Đinh giày nhôm... (mã hs đinh giày nhôm/ mã hs của đinh giày nh)
Đinh bảo ôn bằng nhôm L:=56mm, đường kính 1.8, 20x20mm, mới 100%, HSX: Nichias
Đinh nhôm dài ( 40 – 65) mm ( Thân bằng nhôm, còn mũ, đế, đệm bằng sắt); 1 hộp= 3,2kg , mới 100%
Đinh nhôm dài (45 -65)mm ( Thân bằng nhôm, còn mũ, đế, đệm bằng sắt); 1 hộp= 3,5kg . Mới 100%
Đinh nhôm dài (45-65) mm ( Thân bằng nhôm, còn mũ, đế, đệm bằng sắt); 1 hộp= 3,2kg Mới 100%
Đinh nhôm dài 45 đến 65mm ( Thân bằng nhôm, còn mũ, đế, đệm bằng sắt); 1 hộp= 3,5kg , mới 100%
Đinh nhôm dài 45 mm ( Thân bằng nhôm, còn mũ, đế, đệm bằng sắt); 1 hộp= 3,5kg , mới 100%
Đinh nhôm dài 65 mm ( Thân bằng nhôm, còn mũ, đế, đệm bằng sắt); 1 hộp= 3,2kg , mới 100%
Đinh phản quang nhôm, có chân, KT: 108x100x20mm 1 mặt Vàng
Đinh rivet nhôm
Đinh rút bằng nhôm (200cái/hộp) 3.2mm hãng sx TOP, Korea, mới 100%
Đinh rút bằng nhôm (200cái/túi) aluminum phi 3.2*11 hãng sx DAEHWA, Korea, mới 100%
Đinh rút bằng nhôm (500cái/túi) aluminum phi 5.0*11 hãng sx DAEHWA, Korea, mới 100%
Đinh tán bằng nhôm 4.8mmx19mm (đk x độ dài) P/N: AB6-8C
Vòng đệm bằng nhôm 8-10x1/2" P/N: flat washer
Phần XV:KIM LOẠI CƠ BẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG KIM LOẠI CƠ BẢN
Chương 76:Nhôm và các sản phẩm bằng nhôm