cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Phế liệu và mảnh vụn thiếc.
Phế liệu Bi thiếc... (mã hs phế liệu bi thi/ mã hs của phế liệu bi)
Phế liệu xỉ thiếc hàn(loại 2)... (mã hs phế liệu xỉ thi/ mã hs của phế liệu xỉ)
Thiếc phế liệu/ tin slag scrap(Phế liệu thu được từ quá trình sản xuất của DNCX)... (mã hs thiếc phế liệu// mã hs của thiếc phế li)
Phế liệu thiếc hàn (được loại ra từ quá trình sản xuất, tỉ lệ tạp chất trong mỗi lô hàng không quá 5% khối lượng)... (mã hs phế liệu thiếc/ mã hs của phế liệu thi)
Phế liệu và mảnh vụn thiếc loại 2 được loại ra từ quá trình sản xuấ... (mã hs phế liệu và mản/ mã hs của phế liệu và)
Thiếc phế liệu... (mã hs thiếc phế liệu/ mã hs của thiếc phế li)
Phế liệu mạt thiếc (Phế liệu thu được từ quá trình sản xuất. Tỉ lệ tạp chất còn lẫn không quá 5% khối lượng)... (mã hs phế liệu mạt th/ mã hs của phế liệu mạt)
Thiếc phế liệu loại ra trong quá trình sản xuất, dạng cục (đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường)... (mã hs thiếc phế liệu/ mã hs của thiếc phế li)
Hợp kim hàn (thiết mảnh vụn phế liệu)... (mã hs hợp kim hàn th/ mã hs của hợp kim hàn)
Thiếc vụn loại bỏ từ sản xuất (Đáp ứng nhu cầu bảo vệ môi trường)... (mã hs thiếc vụn loại/ mã hs của thiếc vụn lo)
Phế liệu bã thiếc... (mã hs phế liệu bã thi/ mã hs của phế liệu bã)
Phế liệu thiếc hàn... (mã hs phế liệu thiếc/ mã hs của phế liệu thi)
Thiếc chì- dạng phế liệu... (mã hs thiếc chì dạng/ mã hs của thiếc chì d)
WASTE SOLDER PASTE-Phế liệu thiếc từ kem hàn... (mã hs waste solder pa/ mã hs của waste solder)
Phế liệu và mảnh vụn thiếc loại 2được loại ra từ quá trình sản xuất... (mã hs phế liệu và mản/ mã hs của phế liệu và)
Phế liệu xỉ thiếc (Dạng mảnh vụn, phát sinh trong quá trình sản xuất. Tỉ lệ tạp chất còn lẫn không quá 5% khối lượng)... (mã hs phế liệu xỉ thi/ mã hs của phế liệu xỉ)
Phế liệu thép dạng mảnh vụn, thu được từ quá trình hủy NVL tồn kho. Tỉ lệ vật liệu không phải là đồng còn lẫn không quá 5% khối lượng... (mã hs phế liệu thép d/ mã hs của phế liệu thé)
Kem thiếc thải (Phế liệu thiếc, tỷ lệ vật liệu không phải là thiếc còn lẫn không quá 5 % khối lượng)... (mã hs kem thiếc thải/ mã hs của kem thiếc th)
Mảnh vụn thiếc hàn phế liệu (phế liệu thu được từ thiếc hàn trong quá trình hàn dây điện)... (mã hs mảnh vụn thiếc/ mã hs của mảnh vụn thi)
Phế liệu sỉ thiếc (Tỷ lệ tạp chất khác không quá 5% khối lượng)... (mã hs phế liệu sỉ thi/ mã hs của phế liệu sỉ)
Phế liệu Thiếc-Tin Ag.Scrap Tin Ag... (mã hs phế liệu thiếc/ mã hs của phế liệu thi)
Phế liệu gỗ (thu hồi từ pallet gỗ hỏng- MDF)... (mã hs phế liệu gỗ th/ mã hs của phế liệu gỗ)
Phế liệu điện cực dương Tin 602S108 46-393 dùng trong mạ chip (nguyên liệu đầu vào nhập theo mã HS 83111090)... (mã hs phế liệu điện c/ mã hs của phế liệu điệ)
Phế liệu thiếc, tỉ lệ tạp chất còn lẫn không quá 5%... (mã hs phế liệu thiếc/ mã hs của phế liệu thi)
THIẾC PHẾ LIỆU/TIN SLAG SCRAP... (mã hs thiếc phế liệu// mã hs của thiếc phế li)
Phế liệu Thiếc. Tin Scrap... (mã hs phế liệu thiếc/ mã hs của phế liệu thi)
Cặn xỉ phế liệu (Cặn xỉ thiếc phế liệu)... (mã hs cặn xỉ phế liệu/ mã hs của cặn xỉ phế l)
Phế liệu lõi dây mạ thiếc (Phế liệu dạng vụn, mảnh, loại thải trong quá trình sản xuất, tỉ lệ tạp chất còn lẫn không quá 5% khối lượng)... (mã hs phế liệu lõi dâ/ mã hs của phế liệu lõi)
Phế liệu dây hàn không có thành phần chì... (mã hs phế liệu dây hà/ mã hs của phế liệu dây)
Phế liệu Que hàn không có thành phần chì... (mã hs phế liệu que hà/ mã hs của phế liệu que)
Cặn thiếc phế liệu (phế liệu loại ra từ quá trình sản xuất(xỉ chất hàn)... (mã hs cặn thiếc phế l/ mã hs của cặn thiếc ph)
Thiếc hàn phế liệu thu từ quá trình sản xuất... (mã hs thiếc hàn phế l/ mã hs của thiếc hàn ph)
Thiếc phế liệu dạng vụn(phế liệu thu được từ quá trình sản xuất nằm trong tỷ lệ hao hụt tỷ lệ tạp chất không phải là thiếc còn lẫn trong mỗi lô hàng không quá 5%kl)... (mã hs thiếc phế liệu/ mã hs của thiếc phế li)
Phế liệu xỉ hàn... (mã hs phế liệu xỉ hàn/ mã hs của phế liệu xỉ)
Phế liệu và mảnh vụn thiếc.
Phế liệu sắt, thép
Đoạn thanh, đoạn ống, đầu mẩu, đầu tấm, đầu cắt, phoi, sợi, cục, thỏi, mảnh vụn bằng kim loại hoặc hợp kim của kim loại đó bị loại ra từ quá trình sản xuất; có thể ở dạng rời hoặc được buộc thành bó, ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh
Lõi dây điện, lõi cáp điện bằng đồng hoặc nhôm, đã loại bỏ vỏ bọc cách điện bằng nhựa, cao su hoặc bằng các loại vật liệu cách điện khác; có thể ở dạng rời hoặc được buộc thành bó, ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh
phế liệu Thùng thiết
Phế liệu xỉ hàn
Phế liệu xỉ hàn thiếc
Phế liệu xỉ thiếc
Thiếc phế liệu dạng mãnh vụn
Phần XV:KIM LOẠI CƠ BẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG KIM LOẠI CƠ BẢN
Chương 80:Thiếc và các sản phẩm bằng thiếc