cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Phế liệu và mảnh vụn

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Phế liệu và mảnh vụn
Phần XV:KIM LOẠI CƠ BẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG KIM LOẠI CƠ BẢN
Chương 81:Kim loại cơ bản khác; gốm kim loại; các sản phẩm của chúng