cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Bản lề để móc khóa (SEN)
Bản lề để móc khóa (SEN)
Bản lề để móc khóa (SEN)
Bản lề để móc khóa (SEN)
+ 19
Bản lề để móc khóa (SEN)
Bản lề để móc khóa (SEN)
Bản lề để móc khóa (SEN)
Bản lề để móc khóa (SEN)
Bản lề để móc khóa (SEN)
Bản lề để móc khóa (SEN)
Bản lề để móc khóa (SEN)
Bản lề để móc khóa (SEN)
Bản lề để móc khóa (SEN)
Bản lề để móc khóa (SEN)
Bản lề để móc khóa (SEN)
Bản lề để móc khóa (SEN)
Bản lề để móc khóa (SEN)
Bản lề để móc khóa (SEN)
Bản lề để móc khóa (SEN)
Bản lề để móc khóa (SEN)
Bản lề để móc khóa (SEN)
Bản lề để móc khóa (SEN)
Bản lề để móc khóa (SEN)

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Bản lề để móc khóa (SEN)
Bản lề HongFa 3" mới 100%... (mã hs bản lề hongfa 3/ mã hs của bản lề hongf)
Bản lề bậc xiehe, humers dùng trong xây dựng mới 100%... (mã hs bản lề bậc xieh/ mã hs của bản lề bậc x)
Bản lề khuy cửa... (mã hs bản lề khuy cửa/ mã hs của bản lề khuy)
Bản lề 51mm, mới 100%
Bản lề âm 19.2x95.2mm = kim loại -341.07.754 .Hàng mới 100%
Bản lề âm Regular dùng cho cửa kính loại trùm 250 độ = kim loại -344.23.000 .Hàng mới 100%
bản lề bằng sắt(W10mm*L25mm)(l066)
bản lề bằng sắt(W23mm*L250mm)(k018)
bản lề bằng sắt(W25mm*H113mm)
bản lề bằng sắt(W25mm*H113mm)(k039)
bản lề bằng sắt(W25mm*L190mm)(k014)
bản lề bằng sắt(W30mm*L83mm)
bản lề bằng sắt(W32mm*L38mm)
bản lề bằng sắt(W33mm*L50mm)
bản lề bằng sắt(W33mm*L50mm)(x056)
bản lề bằng sắt(W35mm*L50mm)
bản lề bằng sắt(W35mm*L50mm)(x004)
bản lề bằng sắt(W40mm*L77mm)
bản lề bằng sắt(W40mm*L83mm)
Bản lề bật chữ thập bằng sắt ( hàng mới 100% )
Bản lề bật dùng cho đồ đạc trong nhà bằng sắt mạ , dài <8cm, không hiệu , MớI 100%
Bản lề bật size 8>10mm bằng sắt ( hàng mới 100% )
Bản lề bật tủ bằng sắt mạ dài (2 - < 8 ) cm, hiệu EKF,LAKSDN và không hiệu,mới 100%.
Bản lề bật tủ bằng sắt mạ, dài <8cm hiệu: XIEHE và hiệu chữ trung Quốc. Mới 100%
Bản lề C2A6P99 bằng kim loại, hàng mới 100%
Bản lề C2ABP99 bằng kim loại, hàng mới 100%
Bản lề C9A6C99 bằng kim loại, hàng mới 100%
Bản lề C9A6L99 bằng kim loại, hàng mới 100%
Bản lề C9A7S99 bằng kim loại, hàng mới 100%
Bản lề cánh cửa nhà vệ sinh bằng sắt mạ dài 7-8cm (1 bộ = 2 cái) (Hàng mới 100%)
Bản lề cho kho lạnh 481HP hàng mới 100%
Bản lề cối cửa đi liền mí 1145/60 (hàng mới 100%)
Bản lề cửa bằng sắt mạ dài (30-60)cm, hiệu Junor, và không hiệu, mới.
Bản lề cửa bằng sắt mạ dài (8- <15)cm, (không hiệu), mới.
Bản lề cửa đi chồng mí 3 lá 1122 (hàng mới 100%)
Bản lề cửa kính, mở 105 độ = kim loại -361.47.207 .Hàng mới 100%
Bản lề cửa máy giặt (4774EN3002A),model F1056QDP.GBWPLVN ,LKRSXLR máy giặt LG, hàng mới 100%
Bản lề cửa máy giặt (4774EY4001A), LKRSXLRTT máy giặt LG, hàng mới 100%
Bản lề cửa máy giặt. (4774EY4001A), LKSXLRTT máy giặt LG hàng mới 100%
Bản lề cửa ra bằng kim loại vào code=93013B. Mới 100%
Bản lề cửa ra vào bằng kim loại code=72340NA. Mới 100%
Bản lề cửa ra vào code=72340NA. Mới 100%
Bản lề cửa xếp = kim loại 20x0.7x3500mm -351.01.502 .Hàng mới 100%
Bản lề markan nối cánh. Hàng mới 100%.
Bản lề Metallamat -A cho tủ = kim loại - 316.31.500 .Hàng mới 100%
Bản lề mở thẳng bằng sắt. Hàng mới 100%.
Bản lề SOSS 12.8x44.3mm = kim loại -341.07.727 .Hàng mới 100%
Bản lề thuỷ lực 1000. Hàng mới 100%; (01 Bộ = 02 Chiếc)
Bản lề thuỷ lực 1200. Hàng mới 100%; (01 Bộ = 02 Chiếc)
Bản lề trượt dùng cho tủ kéo (Hàng mới)
Bản lề tủ 45/90 = kim loại -325.00.708 .Hàng mới 100%
Bản lề tủ bằng sắt mạ dài (2 - < 8 ) cm, hiệu EKF,AOMEDI,TOPLE và không hiệu,mới 100%.
Bản lề tủ bằng sắt, dùng cho tủ quần áo. Kích thước: Dài = 8cm, rộng 1cm. Hàng mới 100%. Trung Quốc sản xuất.
Bản lề tủ nhỏ hơn 8 cm,bằng sắt.Hàng mới 100%
Bản lề WJ01281làm thép không rỉ,dùng cho bàn gỗ(480x300x120)mm
Bản lề Zysa 12mm = kim loại -341.23.503 .Hàng mới 100%
Bản lế ZYSA 14mm = kim loại -341.13.507 .Hàng mới 100%
Bản lề, size: W137 x D62 x H25
Chốt chặn cửa kim loại (3.0t), mới 100%
Đế bản lề = kim loại - 316.51.504 .Hàng mới 100%
Đế bản lề = sắt-316.51.504 .Hàng mới 100%
Đế bản lề thẳng bắng sắt. Hàng mới 100%.
móc bằng sắt(W14mm*L38mm)(l010)
Phụ tùng ôtô 5chỗ hiệu Mercedes(model C và E), mới 100% Bản lề capô trước.
Tay bản lề = kim loại - 316.30.501 .Hàng mới 100%
Tay bản lề = kim loại -316.30.500 .Hàng mới 100%
Tay bản lề bật 165 độ 80mm = kim loại -329.07.703 .Hàng mới 100%
Tay bản lề Duomatic góc 45 độ = kim loại -329.25.606 .Hàng mới 100%
Tay bản lề Duomatic gốc 45 độ = kim loại -329.25.606 .Hàng mới 100%
Vít cho bản lề B2V3H09 bằng sắt, hàng mới 100%
Vít cho bản lề B2V3H39 bằng sắt, hàng mới 100%
Bản lề cửa bằng sắt mạ dài (30-60)cm, hiệu Junor, và không hiệu, mới.
Bản lề cửa kính, mở 105 độ = kim loại -361.47.207 .Hàng mới 100%
Bản lề cửa máy giặt (4774EN3002A),model F1056QDP.GBWPLVN ,LKRSXLR máy giặt LG, hàng mới 100%
Bản lề cửa ra bằng kim loại vào code=93013B. Mới 100%
Bản lề cửa xếp = kim loại 20x0.7x3500mm -351.01.502 .Hàng mới 100%
Bản lề thuỷ lực 1200. Hàng mới 100%; (01 Bộ = 02 Chiếc)
Tay bản lề = kim loại - 316.30.501 .Hàng mới 100%
Tay bản lề = kim loại -316.30.500 .Hàng mới 100%
Bản lề cửa xếp = kim loại 20x0.7x3500mm -351.01.502 .Hàng mới 100%
Bản lề thuỷ lực 1000. Hàng mới 100%; (01 Bộ = 02 Chiếc)
Bản lề thuỷ lực 1200. Hàng mới 100%; (01 Bộ = 02 Chiếc)
Phần XV:KIM LOẠI CƠ BẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG KIM LOẠI CƠ BẢN
Chương 83:Hàng tạp hóa làm từ kim loại cơ bản