cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Nắp của hộp (lon) nhôm
Nắp lon nhôm trái cây (200 SOT TC A 1902), hàng mới 100%... (mã hs nắp lon nhôm tr/ mã hs của nắp lon nhôm)
Nắp lon nhôm- trái cây (200 SOT TC A 1601), hàng mới 100%... (mã hs nắp lon nhôm t/ mã hs của nắp lon nhôm)
Nắp lon nhôm 330ml (nắp của lon nước giải khát các loại)200 LOE ISE PLAIN CSD (DN) Hang moi 100%... (mã hs nắp lon nhôm 33/ mã hs của nắp lon nhôm)
502 Aluminium easy open end ( Nắp lon bằng nhôm )
Dụng cụ cho phòng thí nghiệm, mới 100%: Đĩa cân nhôm, đường kính 80mm, cao7mm, hộp 80cái, Cat.No: 6604900
Nắp bật bằng nhôm SOT 206
Nắp đáy hộp (lon) bằng nhôm có khoen - không in hình, chữ, đường kính: 72.9 mm. Hàng mới 100%
Nắp đậy lon nhôm SKOL, mới 100%
Nắp đậy lon nhôm TIGER, mới 100%
Nắp đậy lon nhôm, mới 100%
Nắp hộp ( lon ) bằng nhôm (dùng đậy hộp sữa bột, chưa in hình in chữ ) Đường kính: 14cm. Mới 100%.
Nắp hộp (lon) bằng nhôm có khoen - không in hình, chữ, đường kính: 72.9 mm. Hàng mới 100%
Nắp hộp (lon) bằng nhôm- có khoen - không in hình, chữ. đường kính 83.3 mm, Hàng mới 100%
Nắp hộp đường kính: 83.3 mm(+/-0.1) loại dễ mở bằng nhôm dùng trong ngành đồ hộp-No.307 mới 100%
Nắp lon bằng nhôm kích cở 200 mới 100%,chưa in hình in chử ,aluminium sot Easy Open End
Nắp lon bằng nhôm kích cở 401 DIA ,mới 100%,chưa in hình in chử , Aluminium Easy Open Ends (fully open)
Nắp lon bằng nhôm kích cở 502 DIA ,mới 100%,chưa in hình in chử , Aluminium Easy Open Ends (fully open)
Nắp lon nhôm ( End for can )
Nắp lon nhôm 200 EOE EIC 0.3mm - Hàng mới 100% Không in hình in chữ - Hàng mới 100%
Nắp lon nhôm 206(N) LPO CLEAR, đk=6,0325cm
Nắp lon nhôm 206(N) SLC CLEAR, đk=6,0325cm
Nắp lon nhôm 206(N) SLC GOLD, đk=6,0325cm
Nắp lon nhôm 206(N) SOE CLEAR, đk=6,0325cm
Nắp lon nhôm 330ml, mới 100%
Nắp lon nhôm rỗng 330ml, mới 100%
Nắp lon nhôm rỗng 330ml, mới100%
Nắp lon nước yến bằng nhôm đường kính 48mm mới 100%
Nắp nhôm dễ mở loại 200 dùng cho lon thực phẩm - Aluminum Easy Open End (EOE) - Type: 200 - Hàng mới 100%
TIN COMPONENTS - 502D EXT ( Nắp lon bằng nhôm )
Nắp hộp đường kính: 83.3 mm(+/-0.1) loại dễ mở bằng nhôm dùng trong ngành đồ hộp-No.307 mới 100%
Nắp lon bằng nhôm kích cở 200 mới 100%,chưa in hình in chử ,aluminium sot Easy Open End
Nắp lon nhôm 200 EOE EIC 0.3mm - Hàng mới 100% Không in hình in chữ - Hàng mới 100%
Nắp lon nhôm 206(N) LPO CLEAR, đk=6,0325cm
Nắp lon nhôm 206(N) SLC CLEAR, đk=6,0325cm
Nắp lon nhôm 206(N) SLC GOLD, đk=6,0325cm
Nắp lon nhôm 206(N) SOE CLEAR, đk=6,0325cm
Nắp lon nhôm 330ml, mới 100%
Nắp lon nhôm rỗng 330ml, mới 100%
Nắp lon nhôm rỗng 330ml, mới100%
Nắp nhôm dễ mở loại 200 dùng cho lon thực phẩm - Aluminum Easy Open End (EOE) - Type: 200 - Hàng mới 100%
502 Aluminium easy open end ( Nắp lon bằng nhôm )
Nắp lon bằng nhôm kích cở 502 DIA ,mới 100%,chưa in hình in chử , Aluminium Easy Open Ends (fully open)
TIN COMPONENTS - 502D EXT ( Nắp lon bằng nhôm )
Phần XV:KIM LOẠI CƠ BẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG KIM LOẠI CƠ BẢN
Chương 83:Hàng tạp hóa làm từ kim loại cơ bản