cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Không hoạt động bằng điện
Không hoạt động bằng điện
Không hoạt động bằng điện
Không hoạt động bằng điện
+ 7
Không hoạt động bằng điện
Không hoạt động bằng điện
Không hoạt động bằng điện
Không hoạt động bằng điện
Không hoạt động bằng điện
Không hoạt động bằng điện
Không hoạt động bằng điện

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Không hoạt động bằng điện
Cân đồng hồ (DIGITAL WEIGHT SCALE WITH CALIBRATION CERTICATE; hàng mới 100%)... (mã hs cân đồng hồ di/ mã hs của cân đồng hồ)
Cân đồng hồ 120 kg... (mã hs cân đồng hồ 120/ mã hs của cân đồng hồ)
Cân người, kể cả cân trẻ em; cân sử dụng trong gia đình; không hoạt động bằng điện, cụ thể: - Cân đồng hồ lò xo; - Cân bàn;- Cân đĩa.
Bosogramm 3000: Cân sức khỏe điện tử dùng cho cá nhân, mới 100%
Bosogramm 4000: Cân sức khỏe điện tử dùng cho cá nhân, mới 100%
Cân người cơ học hiệu Camry BR2016-130KG(07A)(mới 100%)
Cân người cơ học hiệu Camry BR2015-130KG(H103)(mới 100%)
Cân người cơ học hiệu Camry BR9016B-120KG(H110)(mới 100%)
Cân người cơ học hiệu Camry BR2019-130KG(H05)(mới 100%)
Cân người cơ học hiệu Camry BR2019-130KG(H06)(mới 100%)
Cân người cơ học hiệu Camry BR2016-130KG(08A)(mới 100%)
Cân người cơ học hiệu Camry BR9709-120KG(71)(mới 100%)
Cân người cơ học hiệu Camry BR2016-130KG(10A)(mới 100%)
Cân nhà bếp, hiệu Beuner -Bộ chiếc
Cân sức khỏe:HN-286-AP mới 100% do hãng OMRON sản xuất
Cân sức khỏe:HN-283-AP mới 100% do hãng OMRON sản xuất
Cân sức khỏe có thước đo model HN-RGZ-160 (hàng mới 100%)
cân cơ, trọng lượng tối đa 130kg, hiệu caner, hiệu chữ trung quốc mới 100%
Cân người cơ học hiệu Camry BR2016-130KG(07A)(mới 100%)
Cân người cơ học hiệu Camry BR2015-130KG(H103)(mới 100%)
Cân người cơ học hiệu Camry BR9016B-120KG(H110)(mới 100%)
Cân người cơ học hiệu Camry BR2019-130KG(H05)(mới 100%)
Cân người cơ học hiệu Camry BR2019-130KG(H06)(mới 100%)
Cân người cơ học hiệu Camry BR2016-130KG(08A)(mới 100%)
Cân người cơ học hiệu Camry BR9709-120KG(71)(mới 100%)
Cân người cơ học hiệu Camry BR2016-130KG(10A)(mới 100%)
Phần XVI:MÁY VÀ CÁC TRANG THIẾT BỊ CƠ KHÍ;THIẾT BỊ ĐIỆN; CÁC BỘ PHẬN CỦA CHÚNG; THIẾT BỊ GHI VÀ TÁI TẠO ÂM THANH, THIẾT BỊ GHI VÀ TÁI TẠO HÌNH ẢNH,ÂM THANH TRUYỀN HÌNH VÀ CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ TÙNG CỦA CÁC THIẾT BỊ TRÊN
Chương 84:Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy và trang thiết bị cơ khí; các bộ phận của chúng