cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Hoạt động bằng điện
Cân đĩa điện tử kiểu SC II 200, cấp chính xác 3, hãng BIZERBA, mức cân tối đa 15 kg, hàng mới 100%... (mã hs cân đĩa điện tử/ mã hs của cân đĩa điện)
Cân điện tử dùng để cân mẫu lõi khoan phụ vụ đo địa vật lý giếng khoan, SCALE ELECTRONIC WEIGHTING. P/N:660417. Mới 100%... (mã hs cân điện tử dùn/ mã hs của cân điện tử)
Cân điện tử model HR-200(thông số kỹ thuật 0~210G, 0.1Mg,code Q410-084271,seri D303600302... (mã hs cân điện tử mod/ mã hs của cân điện tử)
Cân điện tử, NH: Jadever, Model: KD-TBED, 150 Kg... (mã hs cân điện tử nh/ mã hs của cân điện tử)
Cân có khả năng cân tối đa không quá 30 kg, hoạt động bằng điện, cụ thể: - Cân đĩa;- Cân bàn;- Cân treo móc cẩu.
Phần XVI:MÁY VÀ CÁC TRANG THIẾT BỊ CƠ KHÍ;THIẾT BỊ ĐIỆN; CÁC BỘ PHẬN CỦA CHÚNG; THIẾT BỊ GHI VÀ TÁI TẠO ÂM THANH, THIẾT BỊ GHI VÀ TÁI TẠO HÌNH ẢNH,ÂM THANH TRUYỀN HÌNH VÀ CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ TÙNG CỦA CÁC THIẾT BỊ TRÊN
Chương 84:Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy và trang thiết bị cơ khí; các bộ phận của chúng