cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Không hoạt động bằng điện
Không hoạt động bằng điện
Không hoạt động bằng điện

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Không hoạt động bằng điện
Cân đồng hồ lò xo hiệu Nhơn Hòa 8''-NHS 5KG (S.S Round Pan), mới 100%... (mã hs cân đồng hồ lò/ mã hs của cân đồng hồ)
Cân có khả năng cân tối đa không quá 30 kg, không hoạt động bằng điện, cụ thể:- Cân đồng hồ lò xo- Cân đĩa;- Cân bàn;- Cân treo móc cẩu.
Thiết bị kiểm tra trọng lượng họat động không bằng điện - Calibrating weight (có thể cân trọng lượng tối đa 25 Kgs)
Phần XVI:MÁY VÀ CÁC TRANG THIẾT BỊ CƠ KHÍ;THIẾT BỊ ĐIỆN; CÁC BỘ PHẬN CỦA CHÚNG; THIẾT BỊ GHI VÀ TÁI TẠO ÂM THANH, THIẾT BỊ GHI VÀ TÁI TẠO HÌNH ẢNH,ÂM THANH TRUYỀN HÌNH VÀ CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ TÙNG CỦA CÁC THIẾT BỊ TRÊN
Chương 84:Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy và trang thiết bị cơ khí; các bộ phận của chúng