cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần XVI Chương 85 85099090 Loại khác
2 Phần XVI Chương 84 84831090 Loại khác
3 Phần XV Chương 73 73239990 Loại khác
4 Phần XV Chương 82 82083000 Dùng cho dụng cụ nhà bếp hoặc cho máy dùng trong công nghiệp thực phẩm