cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Dùng cho màn hình dẹt
Card nhận tín hiệu.
RV908 LED Receiving Card
Card nhận tín hiệu từ Video Processor truyền tín hiệu DVI cho màn hình LED, bộ phận của màn hình LED (card là bộ phận của phân nhóm thiết bị 8528.51).
Bản mạch màn hinh ph?ng LCD tivi 46 inches
Bản mạch tivi 22 inches KLV-22BX320
Bản mạch tivi 26 inches KLV-26BX320
Bản mạch tivi 32 inches
Bản mạch tivi 32 inches KDL-32BX420
Bản mạch tivi 32 inches KLV-32BX320
Bản mạch tivi 32" Model KDL-32EX400
Bản mạch tivi 32" Model KLV-32BX300
Bản mạch tivi 37" Model KLV-37S550A
Bản mạch tivi 40 inches
Bản mạch tivi 40 inches KDL-40CX520
Bản mạch tivi 40 inches KDL-55NX720
Bản mạch tivi 40 inches KDL-KDL-46NX720
Bản mạch tivi 40 inches KLV-40BX420
Bản mạch tivi 40" Model KDL-40EX710
Bản mạch tivi 40" Model KLV-40BX400
Bản mạch tivi 42 inches
Bản mạch tivi 42 inches KDL-40EX520
Bản mạch tivi 46 inches KDL-40CX520
Bản mạch tivi 46 inches KDL-46BX420
Bản mạch tivi 46" Model KLV-46EX700
Bản mạch tivi 55 inches KDL-55NX810
Bản mạch tivi KDL-32BX300
Bo mạch hình ảnh/âm thanh dùng cho màn hình plasma model TY-FB10HD hiệu Panasonic (Bộ/Cái). Hàng mới 100%
Cụm vỉ mạch màn hình máy tính dẹt đã lắp linh kiện(EBR50523701). Mới 100%
Tấm vỉ mạch điều khiển đã lắp linh kiện của màn hình máy tính dẹt(EBR71518004). Mới 100%
vỉ mạch phụ của màn hình máy tính loại dẹt đã lắp linh kiện(EBR37001509). Mới 100%
Phần XVI:MÁY VÀ CÁC TRANG THIẾT BỊ CƠ KHÍ;THIẾT BỊ ĐIỆN; CÁC BỘ PHẬN CỦA CHÚNG; THIẾT BỊ GHI VÀ TÁI TẠO ÂM THANH, THIẾT BỊ GHI VÀ TÁI TẠO HÌNH ẢNH,ÂM THANH TRUYỀN HÌNH VÀ CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ TÙNG CỦA CÁC THIẾT BỊ TRÊN
Chương 85:Máy điện và thiết bị điện và các bộ phận của chúng; máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh truyền hình, bộ phận và phụ tùng của các loại máy trên