cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần XVI Chương 85 85299054 Loại khác, dùng cho máy thu truyền hình
2 Phần XVI Chương 85 85299094 Dùng cho màn hình dẹt
3 Phần XVI Chương 85 85299053 Dùng cho màn hình dẹt
4 Phần XVIII Chương 90 90019090 Loại khác
5 Phần XVIII Chương 90 90139050 Của hàng hóa thuộc phân nhóm 9013.80.20