cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Thấu kính bằng vật liệu khác làm kính đeo mắt
Thấu kính bằng vật liệu khác làm kính đeo mắt
Thấu kính bằng vật liệu khác làm kính đeo mắt
Thấu kính bằng vật liệu khác làm kính đeo mắt
+ 1
Thấu kính bằng vật liệu khác làm kính đeo mắt

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Thấu kính bằng vật liệu khác làm kính đeo mắt
Tròng kính cận 1... (mã hs tròng kính cận/ mã hs của tròng kính c)
Thấu kính thành phẩm bằng nhựa- Finished Lens 1.56 (HS3)... (mã hs thấu kính thành/ mã hs của thấu kính th)
Thấu kính bán thành phẩm bằng nhựa- Semi Finished Lens 1.56 (HS3)... (mã hs thấu kính bán t/ mã hs của thấu kính bá)
Kính áp tròng bằng Plastic SL Nat Colors (1 Gói = 2 Cái) (Hàng mới 100%)
Kính áp tròng bằng Plastic Soflens 59 (SL 59) (1 Gói = 6 Cái) (Hàng mới 100%)
Kính áp tròng SL Nat Colors (1 Gói = 2 Cái) (Hàng mới 100%)
Kính áp tròng Soflens 59 (SL 59) (1 Gói = 6 cái ) (Hàng mới 100%)
Kính áp tròng Soflens Daily Disp (SDD) (1 Gói = 30 Cái) (Hàng mới 100%)
Mắt kính 1.56 đổi màu phản quang bằng plastic ( mắt cận , viễn & loạn thị )
Mắt kính 1.56 phản quang G1 bằng plastic
Mắt kính 1.67 phản quang G2 bằng plastic ( mắt cận , viễn & loạn thị )
Mắt kính 1.74 phản quang G1 bằng plastic ( mắt cận , viễn & loạn thị )
Mắt kính cận , viễn bằng nhựa 1.56 ASPH HMC UV400 dia 65 (+,+)- Hàng mới 100%
Mắt kính cận, viễn bằng nhựa 1.56 ASP HD UV400 - Hàng mới 100%
Mắt kính cận, viễn bằng nhựa PC FT BIFOCAL - Hàng mới 100%
Phôi kính cận viễn loạn thị bằng nhựa 1.50W , mới 100%
Phôi kính cận, viễn loạn thị bằng nhựa 1.50W, mới 100%
Phôi thấu kính làm kính đeo mắt 2 tròng có khớp nối (viễn - viễn) bằng plastic hiệu Samjin (1.56 PHOTO FLAT-TOK BIFOCAL SEMI HMC)
Thấu kính làm kính đeo mắt 2 tròng llu4y tiến (viễn - viễn) bằng plastic hiệu Hoya (SAS155SLG 70 T2)
Thấu kính làm kính đeo mắt cận thị đơn tròng bằng plastic hiệu Samjin (1.56 SPERICAL HMC + EMI)
Thấu kính làm kính đeo mắt loạn thị đơn tròng bằng plastic hiệu Samjin (CR-39 TINT H/C 65MM)
Tròng kính bằng Plastic 1.50 Hard Coated Lens Flat Top Bifocal (Hàng mới 100%)
Tròng kính bằng Plastic 1.56 HC Lens (Hàng mới 100%)
Tròng kính bằng Plastic Progressive lenses Hyper Index 1.74 (HMC) (Hàng mới 100%)
Tròng kính bằng Plastic Single Vision lenses Hyper Index 1.74 (Hàng mới 100%)
Tròng kính bảo hộ( PLASTICS LENS)1 Lô = 12 cái, mới 100%
Tròng kính cận viễn loạn bằng mica hiệu HOYA - HLPNXTUS SVV65 ( độ cận từ - 0:25 đến -8, viễn +1đến+4, loạn piano đến - 2:50) hàng mới 100%
Tròng kính mát 813 (Hàng mới 100%)
Tròng kính mát 815 (Hàng mới 100%)
Tròng kính mát CBG10 75*56*6C (Hàng mới 100%)
Tròng kính mát CBG10 75*56*8C (Hàng mới 100%)
Tròng kính plastic1.56, HC 70mm (đơn tròng), mới 100%
Tròng kính plastic1.56, HMC 70mm (đơn tròng), mới 100%
Tròng kính thử bằng nhựa Model: CT 4301A/A (Hàng mới 100%) 1 hộp = 236 miếng
Tròng kính thuốc (phôi kính) bằng plastic - HARD RESIN GRAY 3 (Hàng mới 100%)
Tròng kính thuốc 1,61 AS HMC từ 0 - 8 độ/loạn dưới 2 độ bằng plastic, mới 100%
Tròng kính thuốc 1,61 HMC từ 0 - 8 độ/loạn dưới 2 độ bằng plastic, mới 100%
Tròng kính thuốc 1.56AS HMC từ 0 - 8 độ/loạn dưới 2 độ bằng plastic, mới 100%
Tròng kính thuốc 1.56HMC từ 0 - 8 độ/loạn dưới 2 độ bằng plastic, mới 100%
Tròng kính thuốc bằng Plastic 65 CR-39 Prog Flexi Finish HMC (Hàng mới 100%)
Tròng kính thuốc bằng Plastic 665 CR-39 Prog Flexi Finish HMC (Hàng mới 100%)
Tròng kính thuốc bằng Plastic 70mm CR-39 Flattop Semi Finish Uncoat (Hàng mới 100%)
Tròng kính thuốc bằng Plastic 70mm CR-39 Prog Flexi Semi Finish Uncoat (Hàng mới 100%)
Tròng kính thuốc bằng Plastic AO 55 HMC (-) AO Logo (Hàng mới 100%)
Tròng kính thuốc bằng plastic mới 100% 1.56 SV HC
Tròng kính thuốc bằng Plastic SF COMPACT ULTRA 1.5 T6 GRY (Hàng mới 100%)
Tròng kính thuốc bằng Plastics (Vision 1.56 HC (-10.00~-2.00) Hàng mới 100%)
Tròng kính thuốc bằng plastics AO 55 HMC (-) AO Logo ( Hàng mới 100%)
Tròng kính thuốc bằng Plastics Vision 1.56 FT HC ( Hàng mới 100%)
Tròng kính thuốc cận viễn các loại bằng plasic/65mm 1.56 Index ASP Lenses with HC(A/B) 2D-8D,2-8/2D - Mới 100%
Tròng kính thuốc đổi màu từ 0 - 6 độ/ loạn dưới 2 độ bằng plastic, mới 100%
Tròng kính thuốc Plastics 1.56 FT HC FINISHED (Hàng mới 100%)
Mắt kính cận , viễn bằng nhựa 1.56 ASPH HMC UV400 dia 65 (+,+)- Hàng mới 100%
Mắt kính cận, viễn bằng nhựa 1.56 ASP HD UV400 - Hàng mới 100%
Phôi kính cận viễn loạn thị bằng nhựa 1.50W , mới 100%
Phôi kính cận, viễn loạn thị bằng nhựa 1.50W, mới 100%
Tròng kính bằng Plastic 1.50 Hard Coated Lens Flat Top Bifocal (Hàng mới 100%)
Tròng kính cận viễn loạn bằng mica hiệu HOYA - HLPNXTUS SVV65 ( độ cận từ - 0:25 đến -8, viễn +1đến+4, loạn piano đến - 2:50) hàng mới 100%
Tròng kính thử bằng nhựa Model: CT 4301A/A (Hàng mới 100%) 1 hộp = 236 miếng
Tròng kính thuốc bằng plastic mới 100% 1.56 SV HC
Tròng kính thuốc bằng Plastics (Vision 1.56 HC (-10.00~-2.00) Hàng mới 100%)
Tròng kính thử bằng nhựa Model: CT 4301A/A (Hàng mới 100%) 1 hộp = 236 miếng
Phần XVIII:DỤNG CỤ, THIẾT BỊ VÀ MÁY QUANG HỌC, NHIẾP ẢNH, ĐIỆN ẢNH, ĐO LƯỜNG, KIỂM TRA ĐỘ CHÍNH XÁC, Y TẾ HOẶC PHẪU THUẬT; ĐỒNG HỒ CÁ NHÂN VÀ ĐỒNG HỒ THỜI GIAN KHÁC; NHẠC CỤ; CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN CỦA CHÚNG
Chương 90:Dụng cụ, thiết bị và máy quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường, kiểm tra độ chính xác, y tế hoặc phẫu thuật; các bộ phận và phụ tùng của chúng