cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2023

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Dùng cho máy quay phim, máy ảnh và máy chiếu khác
Tấm lọc hồng ngoại của camera module (Thuộc mục 11 của TK: 103026494320)... (mã hs tấm lọc hồng ng/ mã hs của tấm lọc hồng)
Kính lọc ánh sáng hiệu Carl Z 67mm dùng cho máy ảnh, hàng mới 100%
Kính lọc ánh sáng hiệu KENKO 40.5S PRO1D PROTECTOR K2 cho ống kính máy ảnh (Hàng mới 100%)
Kính lọc ánh sáng hiệu KENKO 52S PRO1D PROTECTOR K2 cho ống kính máy ảnh (Hàng mới 100%)
Kính lọc ánh sáng hiệu KENKO 62S PRO1D PROTECTOR K2 cho ống kính máy ảnh (Hàng mới 100%)
Kính lọc ánh sáng hiệu KENKO 72S PRO1D PROTECTOR K2 cho ống kính máy ảnh (Hàng mới 100%)
Kính lọc ánh sáng hiệu KENKO67S PRO1D ND 16 cho ống kính máy ảnh (Hàng mới 100%)
Kính lọc ánh sáng hiệu MARUMI DHG LENS PROTECT 77MM (Hàng mới 100%)
Kính lọc ánh sáng hiệu Zeiss 67mm dùng cho máy ảnh, hàng mới 100%
Kính lọc ánh sáng MARUMI C-PL 58MM (Hàng mới 100%)
Kính lọc ánh sáng MARUMI DHG CIRCULAR PL.D 77MM (hàng mới 100%)
Kính lọc ánh sáng MARUMI DHG PROTECT 52MM (Hàng mới 100%)
Kính lọc ánh sáng MARUMI DHG STAR CROSS 77MM (Hàng mới 100%)
Kính lọc ánh sáng MARUMI NEO MC-ND8X 77MM (Hàng mới 100%)
Kính lọc dùng cho máy quay Model DXC-990
Linh kiện dùng cho bảo hành AD67-01534A ống kính camera
ống kính camera Lens
ống kính Canon EF 135MM F/2L USM, hàng mới 100%, (bộ = cái)
Ong kính Canon EF100MM F/2.8L Macro IS USM, hàng mới 100%
Ong kính Canon EF135MM F/2L USM, hàng mới 100%, (bộ = cái)
Ong kính Canon EF14MM F/2.8L II USM, hàng mới 100%
Ong kính Canon EF16-35MM F/2.8L II USM, hàng mới 100%
Ong kính Canon EF85MM F/1.8 USM, hàng mới 100%, (bộ = cái)
ống kính Canon EF85MM F/1.8 USM, hàng mới 100%, (bộ = cái)
Ong kính Canon EF-S17-55MM F/2.8 IS USM, hàng mới 100%
ống kính dùng cho máy ảnh Canon IXUS 1000HS, CY1-9032-000, hàng mới 100%
ống kính dùng cho máy ảnh KTS Canon IXUS 1000HS, CY1-9032-000 (Hàng mới 100%)
ống kính dùng cho máy ảnh KTS Canon PS A3300IS, CY1-9090-000 (Hàng mới 100%)
Ong kính dùng cho máy ảnh KTS Canon PS G12, CY1-9037-010 (Hàng mới 100%)
ống kính dùng cho máy ảnh KTS Canon PS G12, CY1-9037-010 (Hàng mới 100%)
Ong kính EF85MM F/1.8 USM dùng cho máy ảnh KTS Canon (1Bộ =1 Cái)
ống kính thử camera
ống kính, màu bạc dùng cho máy ảnh Canon IXUS 1100HS, CY1-9146-000, hàng mới 100%
Ong kính, màu bạc dùng cho máy ảnh KTS Canon IXUS 220HS, CY1-9128-000 (Hàng mới 100%)
ống kính, màu bạc dùng cho máy ảnh KTS Canon IXUS 860IS, CY1-6714-010 (Hàng mới 100%)
ống kính, màu xanh dùng cho máy ảnh Canon IXUS 230HS, CY1-9172-000, hàng mới 100%
Ong kính, màu xanh dùng cho máy ảnh KTS Canon IXUS 230HS, CY1-9172-000 (Hàng mới 100%)
ống kính Canon EF 135MM F/2L USM, hàng mới 100%, (bộ = cái)
Ong kính Canon EF100MM F/2.8L Macro IS USM, hàng mới 100%
Ong kính Canon EF135MM F/2L USM, hàng mới 100%, (bộ = cái)
Ong kính Canon EF85MM F/1.8 USM, hàng mới 100%, (bộ = cái)
ống kính Canon EF85MM F/1.8 USM, hàng mới 100%, (bộ = cái)
ống kính dùng cho máy ảnh Canon IXUS 1000HS, CY1-9032-000, hàng mới 100%
ống kính dùng cho máy ảnh KTS Canon IXUS 1000HS, CY1-9032-000 (Hàng mới 100%)
ống kính dùng cho máy ảnh KTS Canon PS A3300IS, CY1-9090-000 (Hàng mới 100%)
ống kính, màu bạc dùng cho máy ảnh Canon IXUS 1100HS, CY1-9146-000, hàng mới 100%
Ong kính, màu bạc dùng cho máy ảnh KTS Canon IXUS 220HS, CY1-9128-000 (Hàng mới 100%)
ống kính, màu xanh dùng cho máy ảnh Canon IXUS 230HS, CY1-9172-000, hàng mới 100%
Ong kính, màu xanh dùng cho máy ảnh KTS Canon IXUS 230HS, CY1-9172-000 (Hàng mới 100%)
Ong kính, màu bạc dùng cho máy ảnh KTS Canon IXUS 220HS, CY1-9128-000 (Hàng mới 100%)
Phần XVIII:DỤNG CỤ, THIẾT BỊ VÀ MÁY QUANG HỌC, NHIẾP ẢNH, ĐIỆN ẢNH, ĐO LƯỜNG, KIỂM TRA ĐỘ CHÍNH XÁC, Y TẾ HOẶC PHẪU THUẬT; ĐỒNG HỒ CÁ NHÂN VÀ ĐỒNG HỒ THỜI GIAN KHÁC; NHẠC CỤ; CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN CỦA CHÚNG
Chương 90:Dụng cụ, thiết bị và máy quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường, kiểm tra độ chính xác, y tế hoặc phẫu thuật; các bộ phận và phụ tùng của chúng