cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Dùng cho máy chiếu phim
Dùng cho máy chiếu phim
Dùng cho máy chiếu phim
Dùng cho máy chiếu phim
+ 13
Dùng cho máy chiếu phim
Dùng cho máy chiếu phim
Dùng cho máy chiếu phim
Dùng cho máy chiếu phim
Dùng cho máy chiếu phim
Dùng cho máy chiếu phim
Dùng cho máy chiếu phim
Dùng cho máy chiếu phim
Dùng cho máy chiếu phim
Dùng cho máy chiếu phim
Dùng cho máy chiếu phim
Dùng cho máy chiếu phim
Dùng cho máy chiếu phim

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Dùng cho máy chiếu phim
Bộ phận phản xạ ánh sáng dùng cho máy chiếu phim kỹ thuật số Barco ( bằng kim loại và kính),Hàng mới 100%
thấu kính 78d dùng cho thiết bị nhãn khoa, code: v78c, hàng mới 100%
thấu kính kỹ thuật số trường nhìn rộng dùng cho thiết bị nhãn khoa, code: vdgtlwf, hàng mới 100%
thấu kính trường nhìn rộng dùng cho thiết bị nhãn khoa, code: vsfnc, hàng mới 100%
thấu kính trường nhìn rộng vòng đỏ dùng cho thiết bị nhãn khoa, code: vsfnc-rd, hàng mới 100%
Phần XVIII:DỤNG CỤ, THIẾT BỊ VÀ MÁY QUANG HỌC, NHIẾP ẢNH, ĐIỆN ẢNH, ĐO LƯỜNG, KIỂM TRA ĐỘ CHÍNH XÁC, Y TẾ HOẶC PHẪU THUẬT; ĐỒNG HỒ CÁ NHÂN VÀ ĐỒNG HỒ THỜI GIAN KHÁC; NHẠC CỤ; CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN CỦA CHÚNG
Chương 90:Dụng cụ, thiết bị và máy quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường, kiểm tra độ chính xác, y tế hoặc phẫu thuật; các bộ phận và phụ tùng của chúng