cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Bằng vật liệu khác
Bằng vật liệu khác
Bằng vật liệu khác
Bằng vật liệu khác
+ 1
Bằng vật liệu khác

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Bằng vật liệu khác
Gọng kính mắt bằng kim loại (không có mắt kính) nhãn hiệu JÍN, float titanium 56-16-147-32. Hàng mới 100%... (mã hs gọng kính mắt b/ mã hs của gọng kính mắ)
Gọng kính nhãn hiệu Gucci eyewear hexagonal frame glasses- 13361232, chất liệu Acetate 20%, Metal (other 80%). Mới 100%... (mã hs gọng kính nhãn/ mã hs của gọng kính nh)
Gọng kính 2245... (mã hs gọng kính 2245/ mã hs của gọng kính 22)
Gọng kính 2247... (mã hs gọng kính 2247/ mã hs của gọng kính 22)
Gọng kính 2248... (mã hs gọng kính 2248/ mã hs của gọng kính 22)
Gọng kính 2253... (mã hs gọng kính 2253/ mã hs của gọng kính 22)
Gọng kính 2254... (mã hs gọng kính 2254/ mã hs của gọng kính 22)
Gọng kính 2255... (mã hs gọng kính 2255/ mã hs của gọng kính 22)
Gọng kính 2256... (mã hs gọng kính 2256/ mã hs của gọng kính 22)
Gọng kính 2258... (mã hs gọng kính 2258/ mã hs của gọng kính 22)
Gọng kính 3141-44-W22-15.02.19... (mã hs gọng kính 3141/ mã hs của gọng kính 31)
Gọng kính 3143-43-H74-15.02.19... (mã hs gọng kính 3143/ mã hs của gọng kính 31)
Gọng kính 3144-46-D71-13.06.19... (mã hs gọng kính 3144/ mã hs của gọng kính 31)
Gọng kính 4296-49-R56-27.08.19... (mã hs gọng kính 4296/ mã hs của gọng kính 42)
Gọng kính 4299-47-001-15.10.19... (mã hs gọng kính 4299/ mã hs của gọng kính 42)
Gọng kính 4317-49-R56-18.04.19... (mã hs gọng kính 4317/ mã hs của gọng kính 43)
Gọng kính 4319-47-I66-02.05.18... (mã hs gọng kính 4319/ mã hs của gọng kính 43)
Gọng kính 4339-45-001-27.12.18... (mã hs gọng kính 4339/ mã hs của gọng kính 43)
Gọng kính 4340-42-001-27.12.18... (mã hs gọng kính 4340/ mã hs của gọng kính 43)
Gọng kính 4342-47-I66-16.04.19... (mã hs gọng kính 4342/ mã hs của gọng kính 43)
Gọng kính 6252-54-001-17.05.18... (mã hs gọng kính 6252/ mã hs của gọng kính 62)
Gọng kính 6262-55-001-05.04.19... (mã hs gọng kính 6262/ mã hs của gọng kính 62)
Gọng kính 6287-51-001-11.10.18... (mã hs gọng kính 6287/ mã hs của gọng kính 62)
Gọng kính 6291-46-001-01.02.18... (mã hs gọng kính 6291/ mã hs của gọng kính 62)
Gọng kính 6312-49-S96-01.02.18... (mã hs gọng kính 6312/ mã hs của gọng kính 63)
Gọng kính 6356-51-Q36-29.03.19... (mã hs gọng kính 6356/ mã hs của gọng kính 63)
Gọng kính 6363-54-001-18.02.19... (mã hs gọng kính 6363/ mã hs của gọng kính 63)
Gọng kính 6364-54-M31-20.02.19... (mã hs gọng kính 6364/ mã hs của gọng kính 63)
Gọng kính 6368-53-L24-02.11.18... (mã hs gọng kính 6368/ mã hs của gọng kính 63)
Gọng kính 6375-55-404-25.03.19... (mã hs gọng kính 6375/ mã hs của gọng kính 63)
Gọng kính 6383-55-667-25.03.19... (mã hs gọng kính 6383/ mã hs của gọng kính 63)
Gọng kính 6407-54-001-22.05.19... (mã hs gọng kính 6407/ mã hs của gọng kính 64)
Gọng kính 4347-001-14.10.19... (mã hs gọng kính 4347/ mã hs của gọng kính 43)
Gọng kính 4352-001-10.10.19... (mã hs gọng kính 4352/ mã hs của gọng kính 43)
Gọng kính 6338-001-11.10.18... (mã hs gọng kính 6338/ mã hs của gọng kính 63)
Gọng kính 6365-001-20.02.19... (mã hs gọng kính 6365/ mã hs của gọng kính 63)
Gọng kính 4301-46-001-10.10.19... (mã hs gọng kính 4301/ mã hs của gọng kính 43)
Gọng kính 4316-51-U77-22.05.19... (mã hs gọng kính 4316/ mã hs của gọng kính 43)
Gọng kính 4335-45-001-10.10.19... (mã hs gọng kính 4335/ mã hs của gọng kính 43)
Gọng kính 6367-48-001-11.10.18... (mã hs gọng kính 6367/ mã hs của gọng kính 63)
Gọng kính 6408-49-001-12.04.19... (mã hs gọng kính 6408/ mã hs của gọng kính 64)
Gọng kính 5011-50-CREPUSCULE-12.07.19... (mã hs gọng kính 5011/ mã hs của gọng kính 50)
Gọng kính 5001-46-AGATE VERTE-21.02.18... (mã hs gọng kính 5001/ mã hs của gọng kính 50)
Gọng kính 5014-47-BLEU FRAMBOISE-12.07.19... (mã hs gọng kính 5014/ mã hs của gọng kính 50)
Càng kính bằng kim loại ( Hàng mới 100%)
Gọng bằng kim loại, có hộp. Code : 0DG1210 1041 54 hiệu Dolcegabbana
Gọng bằng kim loại. có hộp. Code : 0BV1050 102 54 hiệu Bvlgari
Gọng kim loại Air Force 200-GM
Gọng kim loại Cazal 4182 col. 001
Gọng kim loại Cazal 7022 col. 001
Gọng kim loại Enrico Coveri 612-BLK
Gọng kim loại Enrico Coveri 620-BLK
Gọng kim loại Erico Coveri 624 BLK
Gọng kim loại Erico Coveri 627 BLKW
Gọng kim loại Opera 906 G
Gọng kim loại Opera 906 W
Gọng kính bằn kim loại. có hộp. Code : 0BE1209 1002 55 hiệu Burberry
Gọng kính bằng kim loại , có hộp. Code : 0BV2125 266 54 hiệu Bvlgari
Gọng kính bằng kim loại +nhựa, hiệu: Aolaiya, Pairdet, Weidilang + Rita, hàng mới 100%
Gọng kính bằng kim loại có hộp. Code : 0PR 50OV 1BC1O154 hiệu Prada
Gọng kính bằng kim loại hiệu AB-LID AB3018 54 BE ( hàng mới 100%)
Gọng kính bằng kim loại hiệu BENNETON BN052 C1 (Hàng mới 100%)
Gọng kính bằng kim loại hiệu CHARMANT CH10242 54 BK (hàng mới 100%)
Gọng kính bằng kim loại hiệu ELLE EL14324 53BK ( hàng mới 100%)
Gọng kính bằng kim loại hiệu LINE ART XL2010 BK (Hàng mới 100%)
Gọng kính bằng kim loại hiệu PUMA PU15350 50 BK (hàng mới 100%)
Gọng kính bằng kim loại hiệu TRUSSARDI TR12506 51 GD (hàng mới 100%)
Gọng kính bằng kim loại hiệu VALMAX VM16623 52 543 (hàng mớim100%)
Gọng kính bằng kim loại hiệu Z TITAN ZT11774 BK (Hàng mới 100%)
Gọng kính bằng kim loại kèm hộp + túi giấy hiệu CHOPARD VCH757 550509
Gọng kính bằng kim loại kèm vỏ bao hiệu Paul Hueman mã PHF-017B
Gọng kính bằng kim loại thường (Kèm hộp và khăn lau) hiệu ETC - hàng mới 100%
Gọng kính bằng kim loại xi mạ màu dành cho người lớn hiệu "BLUE STAR" (Không có tròng kính) BL 001
Gọng kính bằng kim loại, có hộp - Code : 0BV1047TG 4080 53 hiệu Bvlgari
Gọng kính bằng kim loai, có hộp. Code : 0BV2093B 10255 hiệu Bvlgari
Gọng kính bằng kim loại, có hộp. Code : 0BV2093B 266 55 hiệu Bvlgari
Gọng kính bằng kim loai, có hộp. Code : 0BV2111B 278 53 hiệu Bvlgari
Gọng kính bằng kim loại, có hộp. Code : 0BV2125B 102 54 hiệu Bvlgari
Gọng kính bàng kim loại, có hộp. Code : 0PR 55OV 7AX1O156 hiệu Prada
Gọng kính bằng kim loại, có hộp. Code : 0PS 54CV 1AP1O153 hiệu PS
Gọng kính bằng kim loai, có hộp. Code : 0VO3764B 352 53 hiệu Vogue
Gọng kính bằng kim loại, có hộp. Code : 0VO3764B 756 53 hiệu Vogue
Gọng kính bằng kim loại, hiệu ADONIS: ANS-1081T
Gọng kính bằng kim loại,có hộp. Code : 0BV1046TG hiệu Bvlgari
Gọng kính bằng kim loại. có hộp. Code : 0RX6212 2511 53 hiệu Rayban Vista
Gọng kính bằng nhựa . có hộp. Code : 0TF2060G 8001 55 hiệu Tiffany
Gọng kính bằng nhụa, có hộp. Code : 0BV3017 501 54 hiệu Bvlgari
Gọng kính bằng nhựa, có hộp. Code : 0DG3111 501 54 hiệu Dolcegabbana
Gọng kính bằng nhưa, có hộp. Code : 0RX5154 2372 49 hiệu Rayban Vista
Gọng kính bằng nhựa, có hộp. Code : 0VO2595B 1639 52 hiệu Vogue
Gọng kính bằng nhựa,có hộp. Code : 0BV3017 504 54 hiệu Bvlgari
Gọng kính bằng nhựa. có hộp, Code : 0PS 04CV 1AB1O155 hiệu PS
Gọng kính bằng nhựa. có hộp. Code : 0DG3124 1995 52 hiệu Dolcegabbana
Gọng kính bằng Titan kèm vỏ bao hiệu Aigner mã AI-OF-2004-1 - Hàng mới 100%
Gọng kính bằng vàng 18K kèm vỏ bao hiệu Lotos mã 08603- Hàng mới 100%
Gọng kính bằng vàng 18K, hiệu CITIZEN: C-2015 (có hộp)
Gọng kính bằng vàng 18L kèm vỏ bao hiệu Bentley mã BN-003B-RG-54 - Hàng mới 100%
Gọng kính đeo mắt người lớn gọng nhựa + kim loại hiệu B & G = 500 cái, hiệu BooTTon = 490 cái.(mới 100%)
Gọng kính hiệu Adidas mã A626606060ADIDAS OPTICAL FRAME 50/19 6060 gọng bằng Kim loại
Gọng kính hiệu Adidas mã A674416054ADIDAS OPTICAL FRAME 52/18 6054 gọng bằng Kim loại
Gọng kính hiệu Adidas mã A977106054ADIDAS OPTICAL FRAME 47/16 6054 gọng bằng Nhựa
Gọng kính hiệu Adidas mã A991106064ADIDAS OPTICAL FRAME 49/16 6064 gọng bằng Nhựa
Gọng kính hiệu Cartier mã T8100659CARTIER OPTICAL FRAME PALE GOLD RIVER SMOOTH gọng bằng Kim loại
Gọng kính hiệu Chrome Hearts mã C2106301Chrome Hearts Optical Frame Fun Hatch BST gọng bằng Nhựa - Kim loại
Gọng kính hiệu Silhouette mã 0-4200/01Silhouette Optical Frame PAINTED LINE 6050 gọng bằng Nhựa - Kim loại
Gọng kính hiệu Tag Heuer mã 66030100550170Tag Heuer Optical Frame Black fiber/pure 0301 gọng bằng Titan
Gọng kính kim lọai hiệ OMYL kèm hộp mới 100%
Gọng kính kim loại hiệu Dox : 3443/17; 3385/60; 3338/69; 3363-1/19; 3404/79
Gọng kính kim loại hiệu Dox :3316/81; 3325/40; 3398/36; 3349/58; 3377/18
Gọng kính kim lọai hiệu EXFASH EF0292T . Hàng mới 100%.
Gọng kính kim loại hiệu K-swiss : 4075/30; 4103/153; 4038/114
Gọng kính kim lọai hiệu MITO MT7210 . Hàng mới 100%.
Gọng kính kim loại hiệu SANTE: SNT-1161
Gọng kính kim lọai kèm hộp hiệu DUPONT DP116K .Hàng mới 100%.
Gọng kính kim loại kèm hộp hiệu OUTDO TA9917 .Hàng mới 100%.
Gọng kính kim lọai kèm hộp hiệu PAL ZILERI PZ50004 .Hàng mới 100%.
Gọng kính kim lọai SAMPLE .Hàng mới 100%.
Gọng kính thử bằng kim loại TF-1 ( Hàng mới 100% )
Gọng thử (PD=56) (Hàng mới 100%)
Gọng thử (PD=58)(Hàng mới 100%)
Gọng thử (PD=60)(Hàng mới 100%)
Gọng thử (PD=62)(Hàng mới 100%)
Gọng thử (PD=64) (Hàng mới 100%)
Gọng thử (PD=66) (Hàng mới 100%)
Gọng thử bằng kim loại Model: Ct 2204 (Hàng mới 100%) 1 bộ = 8 cái
Khung đeo kính (kim loại) AIGNER AIG-1044-B (mới 100%)
Khung đeo kính (kim loại) ENJOY ENJ-1791-B (mới 100%)
Khung đeo kính (kim loại) METZLER MET-1004-C (mới 100%)
Khung đeo kính (kim loại) NIGURA NIG-1133-C (mới 100%)
tròng kính mát
Gọng kính bằn kim loại. có hộp. Code : 0BE1209 1002 55 hiệu Burberry
Gọng kính bằng nhựa . có hộp. Code : 0TF2060G 8001 55 hiệu Tiffany
Gọng kính bằng Titan kèm vỏ bao hiệu Aigner mã AI-OF-2004-1 - Hàng mới 100%
Gọng kính bằng vàng 18K kèm vỏ bao hiệu Lotos mã 08603- Hàng mới 100%
Gọng kính đeo mắt người lớn gọng nhựa + kim loại hiệu B & G = 500 cái, hiệu BooTTon = 490 cái.(mới 100%)
Gọng kính hiệu Cartier mã T8100659CARTIER OPTICAL FRAME PALE GOLD RIVER SMOOTH gọng bằng Kim loại
Gọng kính hiệu Silhouette mã 0-4200/01Silhouette Optical Frame PAINTED LINE 6050 gọng bằng Nhựa - Kim loại
Gọng kính kim loại hiệu K-swiss : 4075/30; 4103/153; 4038/114
Gọng kính kim lọai kèm hộp hiệu PAL ZILERI PZ50004 .Hàng mới 100%.
Gọng kính thử bằng kim loại TF-1 ( Hàng mới 100% )
Gọng thử bằng kim loại Model: Ct 2204 (Hàng mới 100%) 1 bộ = 8 cái
Khung đeo kính (kim loại) METZLER MET-1004-C (mới 100%)
Phần XVIII:DỤNG CỤ, THIẾT BỊ VÀ MÁY QUANG HỌC, NHIẾP ẢNH, ĐIỆN ẢNH, ĐO LƯỜNG, KIỂM TRA ĐỘ CHÍNH XÁC, Y TẾ HOẶC PHẪU THUẬT; ĐỒNG HỒ CÁ NHÂN VÀ ĐỒNG HỒ THỜI GIAN KHÁC; NHẠC CỤ; CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN CỦA CHÚNG
Chương 90:Dụng cụ, thiết bị và máy quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường, kiểm tra độ chính xác, y tế hoặc phẫu thuật; các bộ phận và phụ tùng của chúng