cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Bộ lõi ống nhòm TAU 640, 100mm-f1.6 và phụ kiện
Giá 3 chân hiệu SOMITA 618, bằng nhôm, dài 47cm (±2 cm), dùng cho kính viễn vọng môn vật lý. Thiết bị trường học, dùng trong phòng thí nghiệm. Hàng do TQ sx, mới 100%
GƯƠNG CHéO DùNG CHO THIÊN VĂN 150F1200 - hàng mới 100%
GƯƠNG THứ CấP DùNG CHO THIÊN VĂN 203F800 - hàng mới 100%
Kính phóng đại ( Mới 100%, model: T-051, đường kính 2.5cm, độ phóng đại gấp 6 lần)
THị KíNH 1.25 PL12.5mm - hàng mới 100%
THị KíNH 1.25 PL20mm - hàng mới 100%
VậT KíNH KHúC Xạ 60F700 - hàng mới 100%
VậT KíNH KHúC Xạ 70F700 - hàng mới 100%
VậT KíNH KHúC Xạ 70F900 - hàng mới 100%
VậT KíNH PHảN Xạ 203F800 - hàng mới 100%
VậT KíNH PHảN Xạ 76F700 - hàng mới 100%
Bộ lõi ống nhòm TAU 640, 100mm-f1.6 và phụ kiện
GƯƠNG CHéO DùNG CHO THIÊN VĂN 150F1200 - hàng mới 100%
GƯƠNG THứ CấP DùNG CHO THIÊN VĂN 203F800 - hàng mới 100%
Kính phóng đại ( Mới 100%, model: T-051, đường kính 2.5cm, độ phóng đại gấp 6 lần)
VậT KíNH KHúC Xạ 60F700 - hàng mới 100%
VậT KíNH KHúC Xạ 70F700 - hàng mới 100%
VậT KíNH KHúC Xạ 70F900 - hàng mới 100%
VậT KíNH PHảN Xạ 203F800 - hàng mới 100%
VậT KíNH PHảN Xạ 76F700 - hàng mới 100%
Kính phóng đại ( Mới 100%, model: T-051, đường kính 2.5cm, độ phóng đại gấp 6 lần)
Phần XVIII:DỤNG CỤ, THIẾT BỊ VÀ MÁY QUANG HỌC, NHIẾP ẢNH, ĐIỆN ẢNH, ĐO LƯỜNG, KIỂM TRA ĐỘ CHÍNH XÁC, Y TẾ HOẶC PHẪU THUẬT; ĐỒNG HỒ CÁ NHÂN VÀ ĐỒNG HỒ THỜI GIAN KHÁC; NHẠC CỤ; CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN CỦA CHÚNG
Chương 90:Dụng cụ, thiết bị và máy quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường, kiểm tra độ chính xác, y tế hoặc phẫu thuật; các bộ phận và phụ tùng của chúng