cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Của hàng hóa thuộc phân nhóm 9010.10 hoặc 9010.60
Bộ dẫn giấy ảnh trên của máy phóng ảnh tự động
Bộ giá đỡ trục xít xoắn máy in ảnh tự động
Bộ hướng dẫn giấy của máy in ảnh tự động
Bộ phận truyền ảnh từ phần sấy ra ngoài của máy in ảnh tự động
Giá đỡ quả lô thuyền máy in ảnh tự động
PTPK cho máy tráng rọi ảnh : Bộ dẫn dây xích 25-56 LP5700 F363D1060450B
PTPK cho máy tráng rọi ảnh : Khung sấy phim 31-14 LP5700 F349D1060189D
PTPK cho máy tráng rọi ảnh : Thanh dẫn hướng 03-14 LP5700 F363D1056245F
PTPK cho máy tráng rọi ảnh :Miếng đo màu B ED1041 FW08GZ02844301
Tấm dẫn hướng phần sấy của máy in ảnh tự động
Phần XVIII:DỤNG CỤ, THIẾT BỊ VÀ MÁY QUANG HỌC, NHIẾP ẢNH, ĐIỆN ẢNH, ĐO LƯỜNG, KIỂM TRA ĐỘ CHÍNH XÁC, Y TẾ HOẶC PHẪU THUẬT; ĐỒNG HỒ CÁ NHÂN VÀ ĐỒNG HỒ THỜI GIAN KHÁC; NHẠC CỤ; CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN CỦA CHÚNG
Chương 90:Dụng cụ, thiết bị và máy quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường, kiểm tra độ chính xác, y tế hoặc phẫu thuật; các bộ phận và phụ tùng của chúng