cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2023

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Kính hiển vi khác để xem vi ảnh, vi phim quay hoặc vi chiếu

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Kính hiển vi khác để xem vi ảnh, vi phim quay hoặc vi chiếu
Kính hiển vi có camera + Bộ đèn led CSLHFS 40/36 + Màn hình Dell E1916HV 18.5" Monitor Power cord 3YS, loại kính hiển vi để soi các chi tiết hàng hóa, hàng mới 100%... (mã hs kính hiển vi có/ mã hs của kính hiển vi)
Kính hiển vi (XDC-10A) (BO=CAI) - Hàng mới 100%
Kính hiển vi 2 mắt, độ phóng đại 100x, model IM-900B
Kính hiển vi đảo ngược Ti-E có bộ truyền hình ảnh DS-Fi 1 -U3 kèm phụ kiện phụ lục đính kèm/ hãng SX: NIKON
Kính hiển vi quang học 2 mắt và phụ kiện đồng bộ gồm: Thị kính, vật kính, bàn soi, tụ quang, đèn Koehler, túi phủ. Hiệu: MEIJI. Model: ML-2200. Hàng mới 100%
Kính hiển vi quang học dùng trong phòng thí nghiệm sinh học Model B192
LCD 550 LCD Digital Microscope - Kính hiển vi
Kính hiển vi 2 mắt, độ phóng đại 100x, model IM-900B
Kính hiển vi quang học 2 mắt và phụ kiện đồng bộ gồm: Thị kính, vật kính, bàn soi, tụ quang, đèn Koehler, túi phủ. Hiệu: MEIJI. Model: ML-2200. Hàng mới 100%
Phần XVIII:DỤNG CỤ, THIẾT BỊ VÀ MÁY QUANG HỌC, NHIẾP ẢNH, ĐIỆN ẢNH, ĐO LƯỜNG, KIỂM TRA ĐỘ CHÍNH XÁC, Y TẾ HOẶC PHẪU THUẬT; ĐỒNG HỒ CÁ NHÂN VÀ ĐỒNG HỒ THỜI GIAN KHÁC; NHẠC CỤ; CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN CỦA CHÚNG
Chương 90:Dụng cụ, thiết bị và máy quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường, kiểm tra độ chính xác, y tế hoặc phẫu thuật; các bộ phận và phụ tùng của chúng