cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2023

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Bộ phận và phụ kiện
Bộ phận và phụ kiện
Bộ phận và phụ kiện
Bộ phận và phụ kiện
+ 4
Bộ phận và phụ kiện
Bộ phận và phụ kiện
Bộ phận và phụ kiện
Bộ phận và phụ kiện

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Bộ phận và phụ kiện
Thị kính của kính hiển vi (model: U-CT30-2, bộ phận kính hiển vi), mới 100%... (mã hs thị kính của kí/ mã hs của thị kính của)
Cảm biến dùng cho kính hiển vi (4-85-080-14),Model:SQ198200 (Hàng mới 100%)... (mã hs cảm biến dùng c/ mã hs của cảm biến dùn)
Bảng mạch chính Kính hiển vi phẩu thuật M220 (Hàng mới 100%/ HSX: LEICA)
Bộ chân đế đa năng đi kèm kính hiển vi (MELITE-DEMO3) hãng sx Vision/ UK ( mới 100% )
Bộ cung cấp dữ liệu hình ảnh vật thể cần soi, phụ kiện đồng bộ của kính hiển vi, hàng mới 100%
Bộ kết nối kính hiển vi với máy tính Optika B1 dùng trong phòng thí nghiệm
Bộ lọc ánh sáng của kính hiển vi quang học Olympus (Model: STM6-LM, U-DICR, kích thước:150x40mm) (Hàng mới 100%)
Bo nguồn của kính hiể vi MX40F, hàng dùng trong phòng thí nghiệm ,mới 100%
Bộ phận của kính hiển vi: Bệ sưởi ấm mẫu vật Model: MATS-U4020WF, S/N: 190175991 và 190176001. mới 100 %
Bộ phận truyền dẫn hình ảnh, phụ kiện của kính hiển vi quang học. Model: Z-1014. NSX: Carton.
Bộ quan sát 2 người xem CX2-DO2 (bộ phận của kính hiển vi sinh học) (bộ=cái) (Hàng mới 100%)
Chân đế của kính hiển vi (Vật tư phục vụ sản xuất dụng cụ y tế)
Chân kính hiển vi (Microscope stand). Hàng mới 100%
Cổ nối kính hiển vi U-CMAD3, phụ tùng kính hiển vi, hàng dùng trong phòng thí nghiệm ,mới 100%
Cổ nối máy quay phim và kính hiển vi 1X U-TV1X-2, phụ tùng kính hiển vi, hàng dùng trong phòng thí nghiệm ,mới 100%
Đầu nối kết nối kính hiển vi với bộ phận cung cấp hình ảnh vật thể cần soi, model 669, hàng mới 100%
Dụng cụ kiểm đo Mitutoyo - Phụ kiện cho kính hiển vi (chi tiết gá kẹp trong kính hiển vi đo lường)12BAD284 - hàng mới 100%
Dụng cụ kiểm đo Mitutoyo - STAGE GLASS (370X240X8) - Phụ kiện cho kính hiển vi - hàng mới 100%
Dụng cụ lót đặt kim dệt chuyên dụng cho kính hiển vi kiểm tra kim 6.197-02.0-00
KẹP Cố ĐịNH Vị TRí CủA KíNH HIểN VI
Kính dùng cho kính hiển vi 0.5X
Kính dùng cho kính hiển vi 0.75X
Lam kính hiển vi model W13042 (mới 100%)
Lam kính trắc vi M-005 26x76mm DIV 0.01mm ( phụ tùng kính hiển vi ), Hàng mới 100%
METAL STAND ACESSORY FOR MICROSCOPE chân đế của kính hiển vi bằng sắt (hàng mới 100%)
ống kính dùng cho kính hiển vi SWF10X
Phụ kiện của kính hiển vi: Đầu mang 3 mắt/ hãng SX: Nikon
Phụ kiện của kính hiển vi: Vật kính 60 X/ hãng SX: Nikon
Phụ kiện đi kèm: Adapter kết nối camera. Model: P95 M37/52x0.57. Mới 100%, Hãng sx: Carl Zeiss. Xuất xứ: Trung Quốc.
Phụ kiện thay thế cho kính hiển vi: tụ quang. Model: COND-B350. Hãng SX: OPTIKA, mới 100%
Thấu kính cho kính hiển vi Model " Vga camera"
Thị kính - Model: 16x, for XSP-13A. Hàng mới 100% (Dùng trong giảng dạy).
Thị kính M-003 WF16x/12mm ( phụ tùng kính hiển vi ), Hàng mới 100%
Thị kính M-302 WF16x12 ( phụ tùng kính hiển vi ), Hàng mới 100%
Thị kính ST-402 WF15x/15mm ( phụ tùng kính hiển vi ), Hàng mới 100%
Thị kính trắc vi M-004 WF10x/18mm ( phụ tùng kính hiển vi ), Hàng mới 100%
Thị kính trắc vi M-303 WF 10x/20mm ( phụ tùng kính hiển vi ), Hàng mới 100%
Trắc vi thị kính 10x100 dùng cho kính hiển vi phòng thí nghiệm, mới 100% (MODEL MML1004)
Tụ quang nền đen CX-DCD (bộ phận của kính hiển vi sinh học) (Hàng mới 100%)
Tụ quang nền tối cho vật kính không dầu, phụ kiện đồng bộ của kính hiển vi, model M618, hàng mới 100%
Vật kính 20x, 40x, 60x và tụ quang cho kính hiển vi Olympus
Vật kính 60X PLCN60X (bộ phận của kính hiển vi nghiên cứu) (Hàng mới 100%)
Vật kính phóng đại 100X (phụ kiện kính hiển vi) hãng SX: OPTIKA-ITALY hàng mới 100%
Vật kính phóng đại 10X (phụ kiện kính hiển vi) hãng SX: OPTIKA-ITALY hàng mới 100%
Vật kính phóng đại 40X (phụ kiện kính hiển vi) hãng SX: OPTIKA-ITALY hàng mới 100%
Bảng mạch chính Kính hiển vi phẩu thuật M220 (Hàng mới 100%/ HSX: LEICA)
Bộ chân đế đa năng đi kèm kính hiển vi (MELITE-DEMO3) hãng sx Vision/ UK ( mới 100% )
Bộ phận của kính hiển vi: Bệ sưởi ấm mẫu vật Model: MATS-U4020WF, S/N: 190175991 và 190176001. mới 100 %
Bộ phận truyền dẫn hình ảnh, phụ kiện của kính hiển vi quang học. Model: Z-1014. NSX: Carton.
Lam kính trắc vi M-005 26x76mm DIV 0.01mm ( phụ tùng kính hiển vi ), Hàng mới 100%
Phụ kiện đi kèm: Adapter kết nối camera. Model: P95 M37/52x0.57. Mới 100%, Hãng sx: Carl Zeiss. Xuất xứ: Trung Quốc.
Thị kính - Model: 16x, for XSP-13A. Hàng mới 100% (Dùng trong giảng dạy).
Thị kính M-003 WF16x/12mm ( phụ tùng kính hiển vi ), Hàng mới 100%
Thị kính trắc vi M-004 WF10x/18mm ( phụ tùng kính hiển vi ), Hàng mới 100%
Trắc vi thị kính 10x100 dùng cho kính hiển vi phòng thí nghiệm, mới 100% (MODEL MML1004)
Vật kính phóng đại 100X (phụ kiện kính hiển vi) hãng SX: OPTIKA-ITALY hàng mới 100%
Phần XVIII:DỤNG CỤ, THIẾT BỊ VÀ MÁY QUANG HỌC, NHIẾP ẢNH, ĐIỆN ẢNH, ĐO LƯỜNG, KIỂM TRA ĐỘ CHÍNH XÁC, Y TẾ HOẶC PHẪU THUẬT; ĐỒNG HỒ CÁ NHÂN VÀ ĐỒNG HỒ THỜI GIAN KHÁC; NHẠC CỤ; CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN CỦA CHÚNG
Chương 90:Dụng cụ, thiết bị và máy quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường, kiểm tra độ chính xác, y tế hoặc phẫu thuật; các bộ phận và phụ tùng của chúng