cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Kính hiển vi trừ kính hiển vi quang học; thiết bị nhiễu xạ
Kính hiển vi trừ kính hiển vi quang học; thiết bị nhiễu xạ
Kính hiển vi trừ kính hiển vi quang học; thiết bị nhiễu xạ
Kính hiển vi trừ kính hiển vi quang học; thiết bị nhiễu xạ
+ 4
Kính hiển vi trừ kính hiển vi quang học; thiết bị nhiễu xạ
Kính hiển vi trừ kính hiển vi quang học; thiết bị nhiễu xạ
Kính hiển vi trừ kính hiển vi quang học; thiết bị nhiễu xạ
Kính hiển vi trừ kính hiển vi quang học; thiết bị nhiễu xạ

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Kính hiển vi trừ kính hiển vi quang học; thiết bị nhiễu xạ
Kính hiển vi điện tử ZX-200HD, độ phóng đại gấp 28-128 lần, hàng mới 100%... (mã hs kính hiển vi đi/ mã hs của kính hiển vi)
Kính đo hiển vi phóng đại Mitutoyo. Model: 375-036-2. Hàng mới: 100%.
Kính hiển vi - ZOOM STEREO MICROSCOPE : SMZ (NIKON)
Kính hiển vi (để kiểm ra độ rạn nứt của ống carbon) (model: X-02)
Kính hiển vi (Hiệu: OLYMPUS, mode no. SD30 SD-STB3, serial no. 3B0184) (hàng đã qua sử dụng, chất lượng còn lại trên 80%)
Kính hiển vi điện tử (dùng phóng to để soi đường dẫn trong bản mạch) (Model: JSM-6010LA, Zoom range: 5x~300.000x, dòng điện: 500V~20KV, kích thước: 600(W) x1200(H)mm), hãng sản xuất: JOEL Ltd.) (Hàng mới 100%)
Kính hiển vi dùng trong y tế XS-810 (220V - 50Hz, 20W, độ phóng đại 1600 lần) nhãn hiệu Navite - Ningbo ShengHeng, hàng mới 100%
Kính hiển vi kiểm tra bảng mạch SZM 45B2. Hàng mới 100%
Kính hiển vi kiểm tra sau khi lắp ráp sản phẩm , Model OSZ-6745, hàng mới 100%.
Kính hiển vi KVN-EG-1101-07-26; hàng mới 100%
Kính hiển vi PS-920G
kính hiển vi SZM45-B1
Kính hiển vi và phụ kiện ModeL: SFC -182 AQLED -MS. Mới 100%. Nhà Sản xuất: SPEED FAIR CO ., LTD
Kính lúp độ phóng đại X10
Kính hiển vi (Hiệu: OLYMPUS, mode no. SD30 SD-STB3, serial no. 3B0184) (hàng đã qua sử dụng, chất lượng còn lại trên 80%)
Kính hiển vi điện tử (dùng phóng to để soi đường dẫn trong bản mạch) (Model: JSM-6010LA, Zoom range: 5x~300.000x, dòng điện: 500V~20KV, kích thước: 600(W) x1200(H)mm), hãng sản xuất: JOEL Ltd.) (Hàng mới 100%)
Kính hiển vi dùng trong y tế XS-810 (220V - 50Hz, 20W, độ phóng đại 1600 lần) nhãn hiệu Navite - Ningbo ShengHeng, hàng mới 100%
Kính hiển vi KVN-EG-1101-07-26; hàng mới 100%
Kính hiển vi và phụ kiện ModeL: SFC -182 AQLED -MS. Mới 100%. Nhà Sản xuất: SPEED FAIR CO ., LTD
Phần XVIII:DỤNG CỤ, THIẾT BỊ VÀ MÁY QUANG HỌC, NHIẾP ẢNH, ĐIỆN ẢNH, ĐO LƯỜNG, KIỂM TRA ĐỘ CHÍNH XÁC, Y TẾ HOẶC PHẪU THUẬT; ĐỒNG HỒ CÁ NHÂN VÀ ĐỒNG HỒ THỜI GIAN KHÁC; NHẠC CỤ; CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN CỦA CHÚNG
Chương 90:Dụng cụ, thiết bị và máy quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường, kiểm tra độ chính xác, y tế hoặc phẫu thuật; các bộ phận và phụ tùng của chúng