cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Thiết bị tinh thể lỏng
Thiết bị tinh thể lỏng
Thiết bị tinh thể lỏng
Thiết bị tinh thể lỏng
+ 5
Thiết bị tinh thể lỏng
Thiết bị tinh thể lỏng
Thiết bị tinh thể lỏng
Thiết bị tinh thể lỏng
Thiết bị tinh thể lỏng

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Thiết bị tinh thể lỏng
Tấm màn hình máy tính (L81871-001)... (mã hs tấm màn hình má/ mã hs của tấm màn hình)
Hóa chất ly giải dùng cho máy huyết học (thùng = 1 lít) Convergys Diff-5P (1L)
Hóa chất pha loãng dùng cho máy huyết học (thùng = 20 lít) - Convergys dil diff (D50) (20L)
Kính lúp độ phóng đại 22X
Kính ngắm loại chịu nhiệt-Sight glass, heat resistant type 150A-5K
Hóa chất pha loãng dùng cho máy huyết học (thùng = 20 lít) - Convergys dil diff (D50) (20L)
Phần XVIII:DỤNG CỤ, THIẾT BỊ VÀ MÁY QUANG HỌC, NHIẾP ẢNH, ĐIỆN ẢNH, ĐO LƯỜNG, KIỂM TRA ĐỘ CHÍNH XÁC, Y TẾ HOẶC PHẪU THUẬT; ĐỒNG HỒ CÁ NHÂN VÀ ĐỒNG HỒ THỜI GIAN KHÁC; NHẠC CỤ; CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN CỦA CHÚNG
Chương 90:Dụng cụ, thiết bị và máy quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường, kiểm tra độ chính xác, y tế hoặc phẫu thuật; các bộ phận và phụ tùng của chúng