cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Của hàng hóa thuộc phân nhóm 9013.20
Của hàng hóa thuộc phân nhóm 9013.20

Bạn đang xem mã HS 90139010: Của hàng hóa thuộc phân nhóm 9013.20


Đang cập nhật...