cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Máy dò siêu âm (Sonar) hoặc máy đo sâu hồi âm
Máy dò siêu âm (Sonar) hoặc máy đo sâu hồi âm
Máy dò siêu âm (Sonar) hoặc máy đo sâu hồi âm
Máy dò siêu âm (Sonar) hoặc máy đo sâu hồi âm
+ 3
Máy dò siêu âm (Sonar) hoặc máy đo sâu hồi âm
Máy dò siêu âm (Sonar) hoặc máy đo sâu hồi âm
Máy dò siêu âm (Sonar) hoặc máy đo sâu hồi âm
VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Bạn đang xem mã HS 90148011: Máy dò siêu âm (Sonar) hoặc máy đo sâu hồi âm


Đang cập nhật...