cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Máy kinh vĩ và tốc kế góc (máy toàn đạc tacheometers)
Máy đo đạc LEICA TCA 1800 TOTAL STATION dùng trong xây dựng... (mã hs máy đo đạc leic/ mã hs của máy đo đạc l)
214054C00 Máy toàn đạc ES-105/S (OP, wo/BT) dùng trong đo đạc và khảo sát địa hình(hàng mới 100%-hãng sản xuất Topcon)
214061C00 máy toàn đạc OS-101/S (Op, wo/BT) dùng trong đo đạc và khảo sát địa hình (hàng mới 100% - hãng sản xuất Topcon) và phụ kiện đồng bộ:SL-165W chân máy
CX-105/S Máy toàn đạc dùng trong đo đạc và khảo sát địa hình (hàng mới 100%-hãng sản xuất Sokkia)
Máy đo kinh vĩ DGT 10-EU F0340543N0
Máy kinh vĩ điện tử DT02 (Thiết bị đo trắc địa, mới 100%
Máy kinh vĩ điện tử DT05 (Thiết bị đo trắc địa, mới 100%
Máy kinh vĩ điện tử Model NE-100, dùng cho khảo sát trắc địa, hàng mới 100%, hãng sản xuất: Nikon
Máy kinh vĩ điện tử Model: DE5A. (Phụ kiện Pin, sạc kèm theo). Mới 100%
Máy kinh vĩ điện tử PENTAX ETH05A ( Thiết bị đo trắc địa, hàng đã qua sử dụng)
Máy kinh vĩ điện tử SOKKIA DT6 ( Thiết bị đo trắc địa, hàng đã qua sử dụng)
Máy kinh vĩ điện tử TOPCON DT10P (Thiết bị đo trắc địa, hàng đã qua sử dụng)
Máy kinh vĩ điện tử TOPCON DT20AP (Thiết bị đo trắc địa, hàng đã qua sử dụng)
Máy kinh vĩ DT-02 ( Độ chính xác 2) ,mới 100% do TQSX
Máy kinh vĩ quang cơ NIKON NT2 ( Thiết bị đo trắc địa, hàng đã qua sử dụng)
Máy kinh vĩ quang cơ NIKON NT3A ( Thiết bị đo trắc địa, hàng đã qua sử dụng)
Máy kinh vĩ quang cơ PENTAX FX20DC ( Thiết bị đo trắc địa, hàng đã qua sử dụng)
Máy kinh vĩ quang cơ SOKKIA TM10E(Thiết bị đo trắc địa, hàng đã qua sử dụng)
Máy kinh vĩ quang cơ TOPCON TL10DF (Thiết bị đo trắc địa, hàng đã qua sử dụng)
Máy kinh vỹ điện tử Pentax ETH-405 (Hàng mới 100%)
Máy kĩnh vỹ DT5A, mới 100% dùng trong khảo sát trắc địa,hãng sx: SHANGHAI MERRYPAL
Máy thuỷ bình AC-2S (Độ phóng đại 32X), dùng đó đo chênh cao, mới 100%
Máy thuỷ bình AX-2S (Độ phóng đại 32X), dùng đó đo chênh cao, mới 100%
Máy thuỷ bình B-40 (Độ phóng đại 32X), dùng đó đo chênh cao, mới 100%
Máy thuỷ bình C-32 (Độ phóng đại 32X), dùng đó đo chênh cao, mới 100%
Máy toàn đạc Code:CX-105/S (hàng mới 100%-hãng sản xuất Sokkia)
Máy toàn đạc Code:FX-101/S (hàng mới 100%-hãng sản xuất Sokkia)
Máy toàn đạc điện tử (Phụ kiện cáp USB, pin, sạc.. kèm theo). Model: DTM 622R. Mới 100%
Máy toàn đạc điện tử dùng trong đo đạc và khảo sát địa hình model GTS-233N(hiệu Topcon).Hàng mới 100%
Máy toàn đạc điện tử Gowin TKS-202 dùng cho đo đạc kho sát Trắc địa (Mới 100%)
Máy toàn đạc điện tử Leica TS02 Power, 3" dùng cho đo đạc khảo sát trắc địa (Mới 100%)
Máy Toàn đạc Điện tử Leica TS02-5" dùng cho đo đạc khảo sát trắc địa (Mới 100%)
Máy toàn đạc điện tử Leica TS02-7" (Hàng mới 100%)
Máy Toàn đạc Điện tử Leica TS02-7" dùng cho đo đạc khảo sát trắc địa (Mới 100%)
Máy toàn đạc điện tử Model DTM-322, dùng cho khảo sát trắc địa, Mới 100%, Hãng sản xuất Nikon
Máy toàn đạc điện tử model ES-105/S(hiệu Topcon). Hàng mới 100%
Máy toàn đạc điện tử Model Nivo 2.M, 2 màn hình hiển thị, dùng cho khảo sát trắc địa, Mới 100%, Hãng sản xuất Nikon
Máy toàn đạc điện tử NTS-312B ( Độ chính xác 2; đo xa 2+2ppm; ) Hàng mới 100%, do Trung Quốc Sản xuất
Máy toàn đạc điện tử Pentax R-422VN (Hàng mới 100%)
Máy toàn đạc điện tử RTS-632HL, mới 100% dùng cho khảo sát trắc địa, hãng Suzhou Foif china
Máy toàn đạc điện tử RTS-822A( Độ chính xác 2; đo xa 2+2ppm; ) Hàng mới 100%, do Trung Quốc Sản xuất
Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS102N ( Thiết bị đo trắc địa, mới 100%)
Máy toàn đạc điện tử Zoom20, 5 A4 400m, mới 100% hãng Geomax AG
Máy toàn đạc dùng trong đo đạc và khảo sát địa hình model: TKS-202(hiệu Topcon). Hàng mới 100%
Máy toàn đạc NTS-312R+( Độ chính xác đo góc 2, đo xa 2+2ppm; đo không gương),mới 100% do TQSX
Máy toàn đạc RTS 655 (Thiết bị dùng để đo đạc)
Máy trắc địa đo xa TS06Ultra-5 Mới 100% chưa qua sử dụng
SET550X-31T máy toàn đạc dùng trong đo đạc và khảo sát địa hình (hàng mới 100%-hãng sản xuất Sokkia) và phụ kiện đồng bộ gồm:BDC35A pin của máy
SET650X-31T máy toàn đạc dùng trong đo đạc và khảo sát địa hình (hàng mới 100%-hãng sản xuất Sokkia) và phụ kiện đồng bộ gồm:BDC35A pin của máy
Thiết bị đo đạc trắc địa - Máy Tòan Đạc Điện Tử Leica TS-02 3 (phụ kiện đồng bộ gồm: 2 pin, 1 bộ sạc pin, 1 cáp truyền dữ liệu và 1 CD hướng dẫn) Hàng mới 100%
Tốc kế góc AD-5172 (hoạt động bằng điện)
214054C00 Máy toàn đạc ES-105/S (OP, wo/BT) dùng trong đo đạc và khảo sát địa hình(hàng mới 100%-hãng sản xuất Topcon)
214061C00 máy toàn đạc OS-101/S (Op, wo/BT) dùng trong đo đạc và khảo sát địa hình (hàng mới 100% - hãng sản xuất Topcon) và phụ kiện đồng bộ:SL-165W chân máy
CX-105/S Máy toàn đạc dùng trong đo đạc và khảo sát địa hình (hàng mới 100%-hãng sản xuất Sokkia)
Máy kinh vĩ điện tử Model NE-100, dùng cho khảo sát trắc địa, hàng mới 100%, hãng sản xuất: Nikon
Máy kinh vĩ điện tử TOPCON DT20AP (Thiết bị đo trắc địa, hàng đã qua sử dụng)
Máy kinh vĩ DT-02 ( Độ chính xác 2) ,mới 100% do TQSX
Máy kinh vĩ quang cơ PENTAX FX20DC ( Thiết bị đo trắc địa, hàng đã qua sử dụng)
Máy kĩnh vỹ DT5A, mới 100% dùng trong khảo sát trắc địa,hãng sx: SHANGHAI MERRYPAL
Máy toàn đạc Code:CX-105/S (hàng mới 100%-hãng sản xuất Sokkia)
Máy toàn đạc Code:FX-101/S (hàng mới 100%-hãng sản xuất Sokkia)
Máy toàn đạc điện tử Gowin TKS-202 dùng cho đo đạc kho sát Trắc địa (Mới 100%)
Máy toàn đạc điện tử Model DTM-322, dùng cho khảo sát trắc địa, Mới 100%, Hãng sản xuất Nikon
Máy toàn đạc điện tử Model Nivo 2.M, 2 màn hình hiển thị, dùng cho khảo sát trắc địa, Mới 100%, Hãng sản xuất Nikon
Máy toàn đạc điện tử NTS-312B ( Độ chính xác 2; đo xa 2+2ppm; ) Hàng mới 100%, do Trung Quốc Sản xuất
Máy toàn đạc điện tử RTS-632HL, mới 100% dùng cho khảo sát trắc địa, hãng Suzhou Foif china
Máy toàn đạc điện tử RTS-822A( Độ chính xác 2; đo xa 2+2ppm; ) Hàng mới 100%, do Trung Quốc Sản xuất
Máy toàn đạc điện tử Zoom20, 5 A4 400m, mới 100% hãng Geomax AG
Máy toàn đạc dùng trong đo đạc và khảo sát địa hình model: TKS-202(hiệu Topcon). Hàng mới 100%
Máy toàn đạc NTS-312R+( Độ chính xác đo góc 2, đo xa 2+2ppm; đo không gương),mới 100% do TQSX
Máy trắc địa đo xa TS06Ultra-5 Mới 100% chưa qua sử dụng
SET550X-31T máy toàn đạc dùng trong đo đạc và khảo sát địa hình (hàng mới 100%-hãng sản xuất Sokkia) và phụ kiện đồng bộ gồm:BDC35A pin của máy
SET650X-31T máy toàn đạc dùng trong đo đạc và khảo sát địa hình (hàng mới 100%-hãng sản xuất Sokkia) và phụ kiện đồng bộ gồm:BDC35A pin của máy
214061C00 máy toàn đạc OS-101/S (Op, wo/BT) dùng trong đo đạc và khảo sát địa hình (hàng mới 100% - hãng sản xuất Topcon) và phụ kiện đồng bộ:SL-165W chân máy
Máy toàn đạc Code:FX-101/S (hàng mới 100%-hãng sản xuất Sokkia)
Máy toàn đạc điện tử Zoom20, 5 A4 400m, mới 100% hãng Geomax AG
Phần XVIII:DỤNG CỤ, THIẾT BỊ VÀ MÁY QUANG HỌC, NHIẾP ẢNH, ĐIỆN ẢNH, ĐO LƯỜNG, KIỂM TRA ĐỘ CHÍNH XÁC, Y TẾ HOẶC PHẪU THUẬT; ĐỒNG HỒ CÁ NHÂN VÀ ĐỒNG HỒ THỜI GIAN KHÁC; NHẠC CỤ; CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN CỦA CHÚNG
Chương 90:Dụng cụ, thiết bị và máy quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường, kiểm tra độ chính xác, y tế hoặc phẫu thuật; các bộ phận và phụ tùng của chúng