cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Dụng cụ đo cân bằng (levels)
Dụng cụ đo cân bằng (levels)
Dụng cụ đo cân bằng (levels)
Dụng cụ đo cân bằng (levels)
+ 5
Dụng cụ đo cân bằng (levels)
Dụng cụ đo cân bằng (levels)
Dụng cụ đo cân bằng (levels)
Dụng cụ đo cân bằng (levels)
Dụng cụ đo cân bằng (levels)

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Dụng cụ đo cân bằng (levels)
Thước đo mực nước, MAGNETIC WATER LEVEL, NHMV 3-12E,12" (300MM). Mới 100%... (mã hs thước đo mực nư/ mã hs của thước đo mực)
Máy đo mức chênh dùng trong đo đạc và khảo sát địa hình 390915;NAN-2024, Hãng sản xuất Kaut-Bullinger Hàng đã qua sử dụng... (mã hs máy đo mức chên/ mã hs của máy đo mức c)
Thiết bị cân bằng dùng kiểm tra bánh xe máy bay. P/N: BE. Hàng mới 100%... (mã hs thiết bị cân bằ/ mã hs của thiết bị cân)
AT-B4 Máy đo mức chênh dùng trong đo đạc và khảo sát địa hình(hàng mới 100%-hãng sản xuất Topcon)
B20-35 Máy đo mức chênh dùng trong đo đạc và khảo sát địa hình (hàng mới 100%-hãng sản xuất Sokkia)
B40-35 Máy đo mức chênh dùng trong đo đạc và khảo sát địa hình (hàng mới 100%-hãng sản xuất Sokkia)
Bộ đo mức bằng sóng siêu âm RMA10-26-115-X (dùng đo mức than Bunke nhà máy điện)
Địa CD Room có chứa phần mền (Phần mền cho thiết bị thử Smart card MP300TCL2 trị giá 6,965 EUR) mới 100% Hsx: Micropross
Dụng cụ điện cầm tay: Dụng cụ đo cân bằng laser FF-41, (220V~50Hz), hiệu DONGCHENG, hàng mới 100%.
Dụng cụ đo cân bằng (4V4H)
Dụng cụ đo cân bằng tự động / LEVELS AUTO LEVEL AT-B4
Máy cân mực bằng laser GOL 26D 0601068000
Máy cân mực bằng laser GTL 3 0601015200
Máy đo độ sâu dùng trong hàng hải, Model: F560 (Hàng mới 100%)
Máy đo độ sâu SES-2000 HSX : SAMYUNG. Hàng mới 100%
Máy đo mức chênh Code:AT 124D dùng trong đo đạc và khảo sát địa hình (hàng mới 100%-hãng sản xuất SOKKIA)
Máy đo mức laser GP-5108H dùng cho đo đạc khảo sát (mới 100%)
Máy đo mức laser GP-556H dùng cho đo đạc khảo sát (mới 100%)
Máy thủy bình CL32 ( đo mức) ( Thiết bị đo trắc địa, mới 100%)
Máy thủy bình DSZ2 ( đo mức) ( Thiết bị đo trắc địa, mới 100%)
Máy thủy bình DSZ3 ( đo mức) ( Thiết bị đo trắc địa, mới 100%)
Máy thủy bình LX442DT ( đo mức ) quyét tia Laser ( Thiết bị đo trắc địa, mới 100%)
Máy thủy chẩn laser BMX415, mới 100% dùng trong khảo sát trắc địa,hãng sx: SHANGHAI MERRYPAL
Máy thủy chẩn laser LP103, mới 100% dùng trong khảo sát trắc địa,hãng sx: SHANGHAI MERRYPAL
Máy thủy chẩn laser LP618, mới 100% dùng trong khảo sát trắc địa,hãng sx: SHANGHAI MERRYPAL
Máy thủy chuẩn G2-32X, mới 100% dùng trong khảo sát trắc địa,hãng sx: SHANGHAI MERRYPAL
Máy thủy chuẩn G3-32X, mới 100% dùng trong khảo sát trắc địa,hãng sx: SHANGHAI MERRYPAL
Máy thủy chuẩn tự động Leica NAK2 (Hàng mới 100%)
Máy thủy chuẩn tự động Pentax AP-241 (Hàng mới 100%)
Thiết bị kiểm thử smart cart MP300TCL2 mới 100% Hsx: Micropross
Thước thuỷ (Ni vô ) 30CM ( hiệu Stanley) mới 100%
Thước thuỷ (Ni vô ) 30CM. Hiệu STANLEY . dụng cụ cầm tay.Hàng mới 100%
Thước thuỷ (Ni vô ) 60CM ( hiệu Stanley) mới 100%
Thước thuỷ (Ni vô ) 60CM. Hiệu STANLEY. dụng cụ cầm tay.Hàng mới 100%
Thước thuỷ 120CM ( hiệu Stanley) mới 100%
Thước thuỷ 120CM. Hiệu STANLEY. dụng cụ cầm tay.Hàng mới 100%
Thước thuỷ 8"/20cm ( hiệu Stanley) mới 100%
Thước thuỷ 8"/20cm. Hiệu STANLEY. dụng cụ cầm tay.Hàng mới 100%
Thước thuỷ 9"/22.5cm ( hiệu Stanley) mới 100%
Thủy chuẩn Laser NL-A8839D (5mW), mới 100% dùng cho khảo sát trắc địa, hãng Neo Laser
Thủy chuẩn Laser NLM-V2 2VH1P, mới 100% dùng cho khảo sát trắc địa, hãng Neo Laser
AT-B4 Máy đo mức chênh dùng trong đo đạc và khảo sát địa hình(hàng mới 100%-hãng sản xuất Topcon)
B20-35 Máy đo mức chênh dùng trong đo đạc và khảo sát địa hình (hàng mới 100%-hãng sản xuất Sokkia)
B40-35 Máy đo mức chênh dùng trong đo đạc và khảo sát địa hình (hàng mới 100%-hãng sản xuất Sokkia)
Máy đo độ sâu SES-2000 HSX : SAMYUNG. Hàng mới 100%
Máy đo mức chênh Code:AT 124D dùng trong đo đạc và khảo sát địa hình (hàng mới 100%-hãng sản xuất SOKKIA)
Máy thủy chẩn laser BMX415, mới 100% dùng trong khảo sát trắc địa,hãng sx: SHANGHAI MERRYPAL
Máy thủy chẩn laser LP103, mới 100% dùng trong khảo sát trắc địa,hãng sx: SHANGHAI MERRYPAL
Máy thủy chẩn laser LP618, mới 100% dùng trong khảo sát trắc địa,hãng sx: SHANGHAI MERRYPAL
Máy thủy chuẩn G2-32X, mới 100% dùng trong khảo sát trắc địa,hãng sx: SHANGHAI MERRYPAL
Máy thủy chuẩn G3-32X, mới 100% dùng trong khảo sát trắc địa,hãng sx: SHANGHAI MERRYPAL
Thước thuỷ (Ni vô ) 30CM ( hiệu Stanley) mới 100%
Thước thuỷ (Ni vô ) 30CM. Hiệu STANLEY . dụng cụ cầm tay.Hàng mới 100%
Thủy chuẩn Laser NL-A8839D (5mW), mới 100% dùng cho khảo sát trắc địa, hãng Neo Laser
Thủy chuẩn Laser NLM-V2 2VH1P, mới 100% dùng cho khảo sát trắc địa, hãng Neo Laser
Địa CD Room có chứa phần mền (Phần mền cho thiết bị thử Smart card MP300TCL2 trị giá 6,965 EUR) mới 100% Hsx: Micropross
Thiết bị kiểm thử smart cart MP300TCL2 mới 100% Hsx: Micropross
Phần XVIII:DỤNG CỤ, THIẾT BỊ VÀ MÁY QUANG HỌC, NHIẾP ẢNH, ĐIỆN ẢNH, ĐO LƯỜNG, KIỂM TRA ĐỘ CHÍNH XÁC, Y TẾ HOẶC PHẪU THUẬT; ĐỒNG HỒ CÁ NHÂN VÀ ĐỒNG HỒ THỜI GIAN KHÁC; NHẠC CỤ; CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN CỦA CHÚNG
Chương 90:Dụng cụ, thiết bị và máy quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường, kiểm tra độ chính xác, y tế hoặc phẫu thuật; các bộ phận và phụ tùng của chúng