cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Thiết bị quan trắc sóng vô tuyến và gió điện từ
Thiết bị quan trắc sóng vô tuyến và gió điện từ
Thiết bị quan trắc sóng vô tuyến và gió điện từ
Thiết bị quan trắc sóng vô tuyến và gió điện từ
+ 4
Thiết bị quan trắc sóng vô tuyến và gió điện từ
Thiết bị quan trắc sóng vô tuyến và gió điện từ
Thiết bị quan trắc sóng vô tuyến và gió điện từ
Thiết bị quan trắc sóng vô tuyến và gió điện từ

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Thiết bị quan trắc sóng vô tuyến và gió điện từ
Cảm biến quan trắc tốc độ gió dùng cho tàu thủy, Model: WMT700, HSX: VAISALA OYJ, mới 100%
Máy quan trắc tốc độ gió THOMAS WALKER 2050MK2 sử dụng cho tàu thuỷ, mới 100%
Phần XVIII:DỤNG CỤ, THIẾT BỊ VÀ MÁY QUANG HỌC, NHIẾP ẢNH, ĐIỆN ẢNH, ĐO LƯỜNG, KIỂM TRA ĐỘ CHÍNH XÁC, Y TẾ HOẶC PHẪU THUẬT; ĐỒNG HỒ CÁ NHÂN VÀ ĐỒNG HỒ THỜI GIAN KHÁC; NHẠC CỤ; CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN CỦA CHÚNG
Chương 90:Dụng cụ, thiết bị và máy quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường, kiểm tra độ chính xác, y tế hoặc phẫu thuật; các bộ phận và phụ tùng của chúng