cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Ống phát tia X

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Ống phát tia X
Bóng phát tia X dùng cho máy chụp cắt lớp điện toán, 5534776/ DURA 422-MV. Đã qua sử dụng... (mã hs bóng phát tia x/ mã hs của bóng phát ti)
Bộ phận của máy X Quang siremobil compact L : Bóng phát tia X SIREPHOS 2000-1,3 E00, Seri:3845, mới 100%, Siemens sx
Bộ phận máy chụp cắt lớp Somatom Emotion: Bóng phát tia x chụp bệnh nhân DURA 202-MV, seri 100031241, mới 100%, Siemens sx.
Bóng đèn tia X dạng ống (Model: DA 240 Shimadzu) - Hàng mới 100%
Bóng đèn tia X dạng ống dùng cho máy phân tích quang phổ ICP, hoạt động bằng điện. Hàng mới 100%
Bóng đèn X quang (lớn) Hàng mới 100%
Bóng đèn X quang (nhỏ) Hàng mới 100%
Bóng phát tia X của máy chụp cắt lớp điên toán 202-MV (05534750) Ser.No: 104491144. Hàng mới 100%, hãng sx Siemens
Bóng phát tia X của máy chup X quang. Dùng trong y tế. Hàng mới 100%
Bóng phát tia X dùng cho máy chụp cắt lớp Citi. Dùng trong y tế. Hàng mới 100%.
Bóng X-quang 2150 dùng cho máy chụp cắt lớp CT (TUBE-CTR 2150; 989605592402)
Bóng X-quang dùng cho máy chụp tim mạch (MRC 200 0407 ROT-GS 1004; 989000085102)
ống phát tia X ( phụ kiện của thiết bị soi chiếu tìm dị vật trên giày dép), Model: XP02, S/N:055 kèm thiết bị hỗ trợ ống phát XC-EI50, hàng mới 100%
ống phát tia X- Bộ phận của máy soi hàng hóa: 160kV GENERATOR-R hàng mới 100%
ống phát tia X dạng ống cho máy chụp cắt lớp vi tính, Model: GS 3070, Hãng sx: Hitachi - Nhật Bản. Hàng mới 100%
Bộ phận của máy X Quang siremobil compact L : Bóng phát tia X SIREPHOS 2000-1,3 E00, Seri:3845, mới 100%, Siemens sx
Bộ phận máy chụp cắt lớp Somatom Emotion: Bóng phát tia x chụp bệnh nhân DURA 202-MV, seri 100031241, mới 100%, Siemens sx.
Bóng phát tia X của máy chụp cắt lớp điên toán 202-MV (05534750) Ser.No: 104491144. Hàng mới 100%, hãng sx Siemens
Bóng X-quang dùng cho máy chụp tim mạch (MRC 200 0407 ROT-GS 1004; 989000085102)
ống phát tia X dạng ống cho máy chụp cắt lớp vi tính, Model: GS 3070, Hãng sx: Hitachi - Nhật Bản. Hàng mới 100%
Bộ phận máy chụp cắt lớp Somatom Emotion: Bóng phát tia x chụp bệnh nhân DURA 202-MV, seri 100031241, mới 100%, Siemens sx.
Bóng phát tia X của máy chụp cắt lớp điên toán 202-MV (05534750) Ser.No: 104491144. Hàng mới 100%, hãng sx Siemens
ống phát tia X ( phụ kiện của thiết bị soi chiếu tìm dị vật trên giày dép), Model: XP02, S/N:055 kèm thiết bị hỗ trợ ống phát XC-EI50, hàng mới 100%
Phần XVIII:DỤNG CỤ, THIẾT BỊ VÀ MÁY QUANG HỌC, NHIẾP ẢNH, ĐIỆN ẢNH, ĐO LƯỜNG, KIỂM TRA ĐỘ CHÍNH XÁC, Y TẾ HOẶC PHẪU THUẬT; ĐỒNG HỒ CÁ NHÂN VÀ ĐỒNG HỒ THỜI GIAN KHÁC; NHẠC CỤ; CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN CỦA CHÚNG
Chương 90:Dụng cụ, thiết bị và máy quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường, kiểm tra độ chính xác, y tế hoặc phẫu thuật; các bộ phận và phụ tùng của chúng