cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Bộ phận và phụ kiện (kể cả tấm mạch in đã lắp ráp) của các hàng hóa thuộc phân nhóm 9030.40 hoặc 9030.82
HDMT,CALCAGE,HPCC,CAL,BORAD,FAB D... (mã hs hdmtcalcagehp/ mã hs của hdmtcalcage)
COFFEE LAKE U MB (4+3E)... (mã hs coffee lake u m/ mã hs của coffee lake)
STFNR, JASPER LAKE_1338BGA_HDMx,PPV... (mã hs stfnr jasper l/ mã hs của stfnr jaspe)
LCDPS MODULE BPS-030402... (mã hs lcdps module bp/ mã hs của lcdps module)
CMT,DM800 MODULE,256M... (mã hs cmtdm800 modul/ mã hs của cmtdm800 mo)
BOARD (TBR,800MBPS,DIGITAL MODULE)... (mã hs board tbr800m/ mã hs của board tbr8)
STHI,PPV,CC4... (mã hs sthippvcc4/ mã hs của sthippvcc4)
SIERRA, S3, USB, FAB F... (mã hs sierra s3 usb/ mã hs của sierra s3)
TIU PAN SIDING BAR LEFT (GEN2)... (mã hs tiu pan siding/ mã hs của tiu pan sidi)
CBC FAB A (8 UP/ PANEL)- PROTO (BETA)... (mã hs cbc fab a 8 up/ mã hs của cbc fab a 8)
TCI,THERMAL,CONTROL,INTERFACE... (mã hs tcithermalcon/ mã hs của tcithermal)
RETROFIT KIT,IOC CLUSTER (USED)... (mã hs retrofit kitio/ mã hs của retrofit kit)
ADCH-80+ tấm mạch in đã lắp ráp là bộ phận của máy phân tích phổ, hàng mới 100%
Angten cho thiết bị kiểm tra chất lượng tín hiệu
GALI-39+tấm mạch in đã lắp ráp là bộ phận của máy phân tích phổ, hàng mới 100%
GALI-74+ tấm mạch in đã lắp ráp là bộ phận của máy phân tích phổ, hàng mới 100%
MAR-6SM+ tấm mạch in đã lắp ráp là bộ phận của máy phân tích phổ hàng mới 100%
Máy kiểm tra độ tĩnh điện trong người
Phụ kiện của máy kiểm tra vi mạch tích hợp: Đế cắm kim đo
Thiết bị kiểm tra độ sáng tối của điện thoại dùng trong máy gia nhiệt
Phần XVIII:DỤNG CỤ, THIẾT BỊ VÀ MÁY QUANG HỌC, NHIẾP ẢNH, ĐIỆN ẢNH, ĐO LƯỜNG, KIỂM TRA ĐỘ CHÍNH XÁC, Y TẾ HOẶC PHẪU THUẬT; ĐỒNG HỒ CÁ NHÂN VÀ ĐỒNG HỒ THỜI GIAN KHÁC; NHẠC CỤ; CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN CỦA CHÚNG
Chương 90:Dụng cụ, thiết bị và máy quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường, kiểm tra độ chính xác, y tế hoặc phẫu thuật; các bộ phận và phụ tùng của chúng