cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Để kiểm tra các vi mạch hoặc linh kiện bán dẫn hoặc kiểm tra mạng che quang hoặc lưới carô sử dụng trong sản xuất các linh kiện bán dẫn
Để kiểm tra các vi mạch hoặc linh kiện bán dẫn hoặc kiểm tra mạng che quang hoặc lưới carô sử dụng trong sản xuất các linh kiện bán dẫn
Để kiểm tra các vi mạch hoặc linh kiện bán dẫn hoặc kiểm tra mạng che quang hoặc lưới carô sử dụng trong sản xuất các linh kiện bán dẫn
Để kiểm tra các vi mạch hoặc linh kiện bán dẫn hoặc kiểm tra mạng che quang hoặc lưới carô sử dụng trong sản xuất các linh kiện bán dẫn
VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Để kiểm tra các vi mạch hoặc linh kiện bán dẫn hoặc kiểm tra mạng che quang hoặc lưới carô sử dụng trong sản xuất các linh kiện bán dẫn
Máy thử cách điện LBU8000HV3 (WINDOWS) 18kw để kiểm tra bản mạch PCB
Thiết bị kiểm tra ngoại quan mối hàn của bản mạch, Model: U22XHML-350, hoạt động bằng điện với dòng điện AC 100-240V, 50/60Hz, 3.0A, Hàng mới 100% dùng phục vụ sản xuất trong nhà máy.
Thiết bị kiểm tra tính năng, đặc tính, chất lượng của bản mạch trong quá trình sản xuất (ZPC-7000ST), Hoạt động bằng điện 100V, Tần số 50/60Hz, Cường độ dòng điện 1.2KVA, Hàng mới 100% phục vụ sản xuất trong nhà máy.
Máy thử cách điện LBU8000HV3 (WINDOWS) 18kw để kiểm tra bản mạch PCB
Thiết bị kiểm tra ngoại quan mối hàn của bản mạch, Model: U22XHML-350, hoạt động bằng điện với dòng điện AC 100-240V, 50/60Hz, 3.0A, Hàng mới 100% dùng phục vụ sản xuất trong nhà máy.
Thiết bị kiểm tra tính năng, đặc tính, chất lượng của bản mạch trong quá trình sản xuất (ZPC-7000ST), Hoạt động bằng điện 100V, Tần số 50/60Hz, Cường độ dòng điện 1.2KVA, Hàng mới 100% phục vụ sản xuất trong nhà máy.
Phần XVIII:DỤNG CỤ, THIẾT BỊ VÀ MÁY QUANG HỌC, NHIẾP ẢNH, ĐIỆN ẢNH, ĐO LƯỜNG, KIỂM TRA ĐỘ CHÍNH XÁC, Y TẾ HOẶC PHẪU THUẬT; ĐỒNG HỒ CÁ NHÂN VÀ ĐỒNG HỒ THỜI GIAN KHÁC; NHẠC CỤ; CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN CỦA CHÚNG
Chương 90:Dụng cụ, thiết bị và máy quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường, kiểm tra độ chính xác, y tế hoặc phẫu thuật; các bộ phận và phụ tùng của chúng