cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
thiết bị phóng dây dùng cho an toàn hàng hải 
mặt hàng thiết bị phóng dây dùng cho an toàn hàng hải
Thiết bị phóng dây (gồm súng và đầu phóng)
Thiết bị phóng dây (Bắn dây kéo cáp). Loại 1 dây. Kí hiệu: JH7-230-91 , mới 100%.
Thiết bị phóng dây (gồm 01 thiết bị phóng và 01 đầu phóng), ký hiệu JH7-230-91, mới 100%
thiết bị phóng dây cứu hộ ( súng bắn dây mồi)
Thiết bị phóng dây(Bắn dây kéo cáp), Loại 4 dây. Kí hiệu: JHP7-230-99, mới 100%.
Thiết bị phóng dây, ký hiệu JH7-230-91, mới 100%
Thiết bị phóng dây (Bắn dây kéo cáp). Loại 1 dây. Kí hiệu: JH7-230-91 , mới 100%.
Thiết bị phóng dây (gồm 01 thiết bị phóng và 01 đầu phóng), ký hiệu JH7-230-91, mới 100%
Thiết bị phóng dây(Bắn dây kéo cáp), Loại 4 dây. Kí hiệu: JHP7-230-99, mới 100%.
Thiết bị phóng dây, ký hiệu JH7-230-91, mới 100%
Phần XIX:VŨ KHÍ VÀ ĐẠN; CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN CỦA CHÚNG
Chương 93:Vũ khí và đạn; các bộ phận và phụ tùng của chúng